Home ข่าวสารสมาคม เชิญสมาชิกสมาคมฯสมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566

เชิญสมาชิกสมาคมฯสมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566

by admin
167 views

ทุนปริญญาโท ปี 2566

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  เปิดรับสมัครทุนส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจจำนวน 2 ทุน หากสมาชิหสมาคมฯท่านใดสนใจสมัครขอรับทุน
📍เพียงส่งประวัติแนะนำตัว ผลงานที่ผ่านมา ใบปริญญาบัตร ทรานสคริปต์ รูปแบบไฟล์ PDF
แล้วส่งมาที่ Email : econmass@gmail.com

เงื่อนไขการสมัครขอรับทุน

 1. ต้องเป็นสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 2. ระหว่างที่ผู้รับทุนเรียนปริญาโท ผู้รับทุนจะต้องเป็นสมาชิกสมาคมฯจนกว่าจะเรียนจบหลักสูตร และหากกรณีเรียนไม่จบหลักสูตร ผู้ที่ได้รับทุนต้องชำระค่าปรับ 50% ของมูลค่าทุนทั้งหมด

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์

 1. สอบสัมภาษณ์รอบคัดเลือก โดย คณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
  วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 2. สอบสัมภาษณ์รอบสุดท้าย โดย คณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมด้วย คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  (วันและเวลา ทางสมาคมฯจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง)

  *** เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  ประสานงาน : ธันวา ภายอุ้ม (ก่า) 08-9035-8245
  #Econmass #UTC #สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ #มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย