Home เกี่ยวกับสมาคม คณะกรรมการสมาคมชุดปัจจุบัน
by admin

คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
-ชุดปัจจุบัน ปี 2567-


นางสาวดวงพร อุดมทิพย์
นายกสมาคมฯ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ