Home ข่าวสารสมาคม เปิดรับสมัครสมาชิกขอรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดา ประจำปี 2566

เปิดรับสมัครสมาชิกขอรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดา ประจำปี 2566

by admin
415 views

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ องค์กรผู้สนับสนุน มอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาสมาชิกสมาคมฯใน โครงการทุนการศึกษาบุตร-ธิดาและสวัสดิการสมาชิกสมาคมฯ”  ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวนทุนละ 6,000 บาท

เงื่อนไขการสมัคร

  1. เป็นสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ 1 ปีขึ้นไป
  2. สำหรับสมาชิกสมาคมฯที่มีบุตร-ธิดา กำลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น
  3. จำกัดครอบครัวละ 1 ทุน
  4. สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาบุตร-ธิดาและสวัสดิการสมาชิกสมาคมฯแล้ว ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภาษาต่างประเทศและทุนอบรมเสริมสร้างวิชาชีพได้
  5. สมาชิกที่ได้รับทุนบุตรต้องมารับทุนด้วยตัวเองหรือส่งตัวแทนมารับทุนในวันและเวลารับมอบทุนที่ทางสมาคมฯกำหนดเท่านั้น
  6. สมาชิกสมาคมฯท่านใดสนใจสมัครร่วมโครงการ สามารถแสกน QR code กรอกใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารประกอบการขอทุน * หรือดาวน์โหลด-กรอกใบสมัคร ส่งมายัง ECONMASS@GMAILL.COM ได้ตั้งแต่วันที่ 8 – 22 พฤษภาคม 2566

รับมอบทุน  : วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. – 10.00 น. พร้อมเปิดให้สมาชิกร่วมเพลิดเพลินกับการชมภาพยนตร์เรื่อง “Moon Man ช่วยด้วย ผมติดบนดวงจันทร์” เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

กำหนดการมอบุทน : ทางสมาคมฯจะแจ้งให้สมาชิกทราบพร้อมการประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับทุนบุตร – ธิดา ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566

ดาว์นโหลดใบสมัคร ไฟล์ Word

 

 

 

 

ดาว์นโหลดใบสมัคร ไฟล์ PDF