Home ข่าวสารสมาคม โครงการทุนการศึกษาบุตร-ธิดาและสวัสดิการสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ปีการศึกษา 2566

โครงการทุนการศึกษาบุตร-ธิดาและสวัสดิการสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ปีการศึกษา 2566

by admin
627 views

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ องค์กรผู้สนับสนุน มอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาสมาชิกสมาคมฯใน “โครงการทุนการศึกษาบุตร-ธิดาและสวัสดิการสมาชิกสมาคมฯ”  ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวนทุนละ 6,000 บาท จำนวน 68 ทุน

ซึ่งทางสมาคมฯได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8– 2 พ.ค. ที่ผ่านมา (ปิดรับสมัครแล้ว) มีสมาชิกส่งใบสมัครขอรับทุน จำนวน 68 ทุน พร้อมเปิดให้สมาชิกร่วมเพลิดเพลินกับการชมภาพยนตร์เรื่อง “Moon Man ช่วยด้วย ผมติดบนดวงจันทร์”  (รายชื่อสมาชิกที่ได้รับทุนตามแนบ)

🎬🎬 🍿🍿 : สมาชิกสมาคมฯท่านใดที่สนใจร่วมชมภาพยนตร์แจ้งชื่อสำรองที่นั่งได้ที่ 0890358245

กำหนดการ
พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ประจำปี 2566
วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566
ณ โรง 14 ชั้น 6 โรงภาพยนตร์เมเจอร์ รัชโยธิน
********************

08.30 น. : ลงทะเบียนผู้รับทุน องค์กรผู้สนับสนุน และ สมาชิกที่สำรองที่นั่งชมภาพยนต์
(สมาชิกที่ได้รับทุนบุตรต้องมารับทุนด้วยตัวเองหรือมีตัวแทนมารับแทน)
09.30 น. : กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานโดย นายกฤษณะพงศ์ พงศ์แสนยากร  นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
เริ่มพิธีมอบทุนโดยนายกสมาคมฯ คณะกรรมการบริหารสมาคฯ และผู้บริหารหรือตัวแทนจากองค์กรที่สนับสนุน
10.50 น. : พิธีกร กล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนทุน ผู้สนับสนุนอาหารว่างของชำร่วย  / ผู้ร่วมงาน และถ่ายภาพร่วมกัน
11.00 น. : จบพิธีการ/ชมภาพยนตร์ เรื่อง “Moon Man ช่วยด้วย ผมติดบนดวงจันทร์” ร่วมกัน

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดการร่วมงานมอบทุน

ผู้ร่วมงาน :  เข้าได้ 2 จุด คือ ชั้น B1 และ ทางเชื่อมจากรถไฟฟ้า BTS (โดยผู้ร่วมงานแจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามางาน มอบทุนการศึกษาสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ) สำหรับผู้ที่นำรถมาสามารถประทับตราที่จอดรถได้ที่ชั้น B1 (แจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามางาน มอบทุนการศึกษาสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ) ค่าจอดรถ 8 ชม. 20 บาท   **ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมงานตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมงานวันงาน 1 วัน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณธันวา  ภายอุ้ม  (ก่า) โทรศัพท์ 08-9035-8245