Home ข่าวสารสมาคม Thailand CEO ECONMASS Awards 2023

Thailand CEO ECONMASS Awards 2023

by admin
443 views

         “FAST Forward > > Better Thailand”

มาแล้ว! ‘CEO ECONMASS Awards 2023’# 2 25 ต.ค.นี้

กรุงเทพฯ 10 ต.ค.- จับตา 25 ต.ค.นี้ !! สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ผนึก“ กกร.-ม.หอการค้าไทย” จัดงาน ‘CEO ECONMASS Awards 2023’ ร่วมฟัง “เศรษฐา ทวีสิน” นายกรัฐมนตรีปาฐกถาพิเศษ “เร่งเครื่อง…ติดสปีดเศรษฐกิจไทย”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เตรียมจัดงาน “CEO ECONMASS Awards 2023 : สุดยอดซีอีโอ ประจำปี 2566” ชูแนวคิด “FAST Forward > > Better Thailand” โดยได้รับเกียรติจากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “เร่งเครื่อง…ติดสปีดเศรษฐกิจไทย” พร้อมมอบรางวัลสุดยอดผู้นำองค์กรภาคเอกชน (สุดยอดซีอีโอ ประจำปี 2023) รวมถึงยังมี 6 วิทยากรร่วมเวทีสัมมนาหัวข้อ “เร่งเครื่องยนต์เศรษฐกิจ ลดค่าครองชีพประชาชน” ในวันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 -12.30 น. ที่โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

นายกฤษณะพงศ์ พงศ์แสนยากร นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า งาน Thailand CEO ECONMASS Awards 2023 ปีนี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นที่ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “FAST Forward > > Better Thailand” โดยได้รับเกียรติจากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มาปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “เร่งเครื่อง…ติดสปีดเศรษฐกิจไทย” พร้อมพิธีมอบรางวัลสุดยอดผู้นำองค์กรภาคเอกชน (สุดยอดซีอีโอ ประจำปี 2023) จำนวน 15 รางวัล

พร้อมกันนี้ยังมีเวทีสัมมนาหัวข้อ “เร่งเครื่องยนต์เศรษฐกิจ ลดค่าครองชีพประชาชน” โดย 6 วิทยากรชั้นนำ ได้แก่ คุณกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ คุณณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม คุณสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์  รองปลัดกระทรวงคมนาคม คุณจุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) คุณนิธี สีแพร  รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ในวันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 -12.30 น. ที่โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ทางสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจในฐานะองคก์รภาคสื่อมวลชน ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในฐานะภาควิชาการ และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ในฐานะองค์กรผู้แทนภาคธุรกิจ ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย โดยได้ทำการคัดเลือกสุดยอดผู้นำองค์กรภาคเอกชน (สุดยอดซีอีโอ) ปี 2566 หรือ CEO Econmass Awards 2023 ปีที่ 2 ซึ่งมีภาคเอกชน ได้รับรางวัล จำนวน 15 รางวัล ในครั้งนี้

“ เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณบุคคลที่ได้รับรางวัลให้เป็นที่รู้จักในแวดวงเศรษฐกิจระดับประเทศโดยมุ่งหวังให้สุดยอดผู้นำองค์กรภาคเอกชนสื่อสารแนวทางปฏิบัติไปถึงผู้ประกอบการอื่น เพื่อนำไปสร้างประโยชน์ สร้างแรงกระตุ้นในสังคมในการดำเนินธุรกิจที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม และเพื่อเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนผู้นำองค์กรภาคธุรกิจที่เข้มแข็ง” นายกฤษณะพงศ์ กล่าว

กำหนดการ

    Thailand CEO ECONMASS Awards 2023 “FAST Forward > > Better Thailand”

                 วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.30 น. ณ  โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

         ****************************

08.00 น. :    ลงทะเบียนแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน

08.45 – 09.45 น. :    สัมมนา “เร่งเครื่องยนต์เศรษฐกิจ ลดค่าครองชีพประชาชน”

วิทยากรโดย

  • คุณกีรติ  รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์
  • ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
  • คุณสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์  รองปลัดกระทรวงคมนาคม
  • คุณจุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ อีอีซี
  • คุณนิธี สีแพร  รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
  • คุณสนั่น อังอุบลกุล  ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการร่วม ภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)

09.45 – 10.00 น. : คุณกฤษณะพงศ์ พงศ์แสนยากร นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

 10.00 น. : ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “เร่งเครื่อง…ติดสปีดเศรษฐกิจไทย”  โดย  ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เศรษฐา  ทวีสิน  

พิธีมอบรางวัลสุดยอดผู้นำองค์กรภาคเอกชน (สุดยอดซีอีโอ ประจำปี 2023)

จำนวน 15 รางวัล โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เศรษฐา  ทวีสิน  

  • นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจมอบของที่ระลึก
  • ถ่ายภาพร่วมกัน

12.00 น.  : จบการสัมมนา

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม