Home ข่าวสารสมาคม เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม One Day Trip Econmass x GSB เพื่อสังคม

เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม One Day Trip Econmass x GSB เพื่อสังคม

by admin
237 views

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดกิจกรรม One Day Trip #2 เป็นการกลับมาอีกครั้งของโครงการดีที่สมาคมฯจัดขึนเพื่อสมาชิกสมาคมฯ ในชื่อ one day trip econmass x GSB เพื่อสังคม ตอน สวนแก้วสู่สวนบัว ในวันที่ 27 มกราคม 2567 เวลา 07.30 – 14.30 น. ณ วัดสวนแก้ว ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ. นนทบุรี สมาชิกสมาคมฯท่านในสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม สามารถลงทะเบียนผ่าน QR CODE ได้เลย หรือ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 08-9035-8245 (ธันวา-ก่า)

กําหนดการกิจกรรม One Day Trip สวนแก้วสู่สวนบัว 
วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 เวลา 09.00 – 14.30 น.
ณ ชุมชนสวนบัว ตําบลบางเลน อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
******************************************************
07.30 น.  :   นัดรวมพล ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ (ทางสมาคมฯมีรถรับ-ส่ง)
08.00 น.  :  ออกเดินทาง
09.00 น.  :  พบกันที่วัดสวนแก้ว ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
09.30 น.  :  เดินเยี่ยมชมกิจกรรมที่บ้านสร้างโอกาส วัดสวนแก้ว
10.00 น.  :  นั่งรถกระป๊อไปศาลาพระพะยอมกัลยาโณ เพื่อถวายสังฆทาน ฟังเทศนา รับพรปีใหม่จาก
พระพะยอมกัลยาโณ
10.45 น. :  ชมธรรมชาติ จาก สวนธรรม สู่ สวนบัว
11.00 น.  :  พักรับประทานอาหารว่าง ณ เรือนสมฤดี (เมี่ยงคำเกสรบัว + น้ำตาลสด)
11.30 น.  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารสวนบัวและโฮมสเตย์
13.00 น.  :  เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาชีพสร้างรายได้ของชุมชน
– ฐานฝึกอบรมขนมบ้าบิ่นมะพร้าว
– ฐานฝึกอบรมขนมเบื้องโบราณ
– ฐานฝึกอบรมขนมทองพับสมุนไพร
– ฐานฝึกเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวจากเตาโบราณ
รับประทานเครื่องดื่ม
14.30 น. :  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
**กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม