Home ข่าวสารสมาคม สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจขอแจ้งเรื่องการชำระค่าบำรุงประจำปี 2566

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจขอแจ้งเรื่องการชำระค่าบำรุงประจำปี 2566

by admin
253 views

แจ้งสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เพื่อทราบ 

ทางสมาคมฯขอแจ้งเรื่องการชำระค่าบำรุงประจำปี 2566 รายละเอียดดังนี้

📌สมาชิกเก่า ที่ยังไม่ได้ชำระค่าบำรุงในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ให้ต่ออายุโดยการชำระค่าบำรุงประจำปีได้ภายใน 30 วันหลังจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปีเสร็จสิ้นลง ( ภายในกำหนด 27 ก.พ.- 27 มี.ค. 66)

📌สมาชิกเก่า ที่ชำระค่าบำรุงประจำปีในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี และยังไม่ได้รับของชำร่วย ให้นำใบเสร็จรับเงินติดต่อรับของชำร่วยได้ ณ ทำการสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

📞 สอบถามเพิ่มเติมโทร 08-9035-8245 (ก่า)