Home ข่าวสารสมาคม ประกาศรายชื่อสมาชิกได้สิทธิ์รับ GIFT VOUCHER บริการด้านทันตกรรม

ประกาศรายชื่อสมาชิกได้สิทธิ์รับ GIFT VOUCHER บริการด้านทันตกรรม

by admin
539 views

📌 ประกาศรายชื่อสมาชิกสมาคมฯที่ได้สิทธิ์รับ GIFT VOUCHER บริการด้านทันตกรรม จำนวน 20 ท่านแรก ที่ส่งใบสมัครมาตามลำดับ
1-20 หากมีสมาชิกท่านใดส่งใบสมัครมาในช่วงเวลาที่สมาคมฯแจ้งไว้ แล้วรายชื่อตกหล่น สามารถติดต่อขอรับสิทธิ์ได้ และทางสมาคมฯจะทำการเลื่อนลำดับใหม่อีกครั้ง อาจจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงลำดับของรายชื่อใหม่ทางสมาคมฯ จะประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

📍หากท่านเห็นว่า สิทธิ์ของท่านตกหล่น สามารถแจ้งรับสิทธิ์ได้ ภายในวันที่ 5 ส.ค. 65 หากพ้นกำหนดทางสมาคมฯ จะยึดตามรายชื่อนี้เป็นหลัก

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ บมจ. เดนทัลคอร์ปอเรชั่น มอบ GIFT VOUCHER บริการด้านทันตกรรม โปรแกรมอุดฟัน และขูดหินปูน

🦷 ตรวจสุขภาพฟัน พร้อมเอกซเรย์
+ Scaling & Polishing + Air Flow ขูดหินปูน มูลค่า 3,500 บาท
(15 ใบ : สำหรับสมาชิกที่ส่งใบสมัคร 15 คนแรก)

🦷 ตรวจสุขภาพฟัน พร้อมเอกซเรย์
+ อุดฟัน + Air Flow ขูดหินปูน มูลค่า 3,000 บาท
(5 ใบ : สำหรับสมาชิกที่ส่งใบสมัครลำดับที่ 16- 20)

📌 ใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 ก.ย. 65 (เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์)

📍เงื่อนไขเป็นไปตามที่คลินิกกำหนด และสาขาสามารถตรวจสอบได้ที่ GIFT VOUCHER

*** หมายเหตุ :
1. ขอสงวนสิทธิสำหรับสมาชิกที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพกับคลินิกไทยประกันชีวิตเท่านั้น
2. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจที่เป็นสมาชิกครบ 1 ปีขึ้นไปเท่านั้น (สมาชิกเก่า) 

📌ติดต่อขอรับ GIFT VOUCHER ได้ที่ทำการสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

วันทำการจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 -16.00 น. ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8 ส.ค. – วันจันทร์ที่ 22 ส.ค. 2565

ถ้าหากผู้ได้รับสิทธิ์ไม่มารับ GIFT VOUCHER ภายในวันที่กำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์

ติดต่อสอบถามและขอรับ GIFT VOUCHER โทร. 08-9035-8245 (ธันวา-ก่า)