Home ข่าวสารสมาคม ประกาศรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการ “ECONMASS FIT HERO #2”

ประกาศรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการ “ECONMASS FIT HERO #2”

by admin
318 views

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. เครือข่ายคนไทยไร้พุง และโรงพยาบาลเวชธานี จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพแก่สมาชิก“ECONMASS FIT HERO #2”

ปัจจุบันกระแสการรักสุขภาพกำลังได้รับความนิยมจากคนไทยจำนวนมาก ทั้งในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ไปจนถึงกลุ่มผู้สูงอายุ โดยเฉพาะกลุ่มคนไทยที่มีโรคประจำตัว ถือเป็นโรคกลุ่มเสี่ยงสูง เช่น โรคเบาหวาน ความดัน หัวใจ  ซึ่งมีโอกาสเสียชีวิตหากเกิดการติดเชื้อโรคโควิด19 จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรณรงค์ให้คนไทยให้ความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพ ไม่ใช่เพียงแค่การออกกำลังการเท่านั้น แต่การเข้าใจในการเลือกบริโภคอาหารที่ถูกต้องจะมีส่วนอย่างยิ่งในการลดโอกาสเกิดโรคในกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจในฐานะองค์กรวิชาชีพที่ก่อตั้งมายาวนานกว่า 45 ปี และตามวัตถุประสงค์จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อดูแลสุขภาพของสมาชิกฯสมาคม จึงได้ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. เครือข่ายคนไทยไร้พุง และ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  จัดทำ โครงการส่งเสริมสุขภาพแก่สมาชิก ภายใต้รูปแบบโครงการ Healthy Tournament  เป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมสุขภาพในองค์กร Health Organization ของ เครือข่ายคนไทยไร้พุง ที่มีการขับเคลื่อนเพื่อให้พนักงานองค์กรมีสุขภาพที่ดี   และโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้สมาชิกได้เข้าใจการเลือกรับประทานอาหารที่ดี เพื่อสุขภาพ เช่น อาหารรสจัด หวานจัด เค็มจัด  ส่งผลให้ร่างกายเกิดการอักเสบ เป็นสาเหตุของการเกิดโรคตามมา

รูปแบบและระยะเวลาในการดำเนินการโครงการ :  

รูปแบบโครงการ ECONMASS FIT HERO   จะดำเนินจัดการแข่งขันสร้างเสริมสุขภาพให้กับสมาชิก  โดยใช้ดัชนีชี้วัดมวลกายจากตรวจสุขภาพของสมาชิกจากโรงพยาบาลเวชธานี  ได้แก่  น้ำหนัก ค่า BMI ระดับไขมันในเลือด ระดับน้ำตาลในเลือด ไตรกลีเซอร์ไรด์ ไขมันเลว ไขมันดี เพื่อเก็บข้อมูลร่างกาย และจะนำมาเปรียบเทียบสุขภาพก่อนและหลังเข้าโครงการ โดยจะวัดจากดัชนีมวลกายที่เหมาะสม และ ไม่อ้างอิงจากน้ำหนักเท่านั้น  ซึ่งทางเครือข่ายคนไทยไร้พุง จะเป็นตัวกลางหลักในการบันทึกข้อมูลสุขภาพของผู้สมัครเข้าโครงการ

จากนั้นจะแบ่งกลุ่มสมาชิกออกเป็นกลุ่มๆ กลุ่มละ 10 คน จำนวน 6 กลุ่ม ผ่านกรุ๊ปไลน์ โดยแต่ละกลุ่มจะมีการจัดนักโภชนาการและนักวิทยาศาสตร์ เพื่อให้คำแนะนำแนวทางการออกกำลังกาย เมนูอาหาร ซึ่งผู้เข้าร่วมสมัครจะต้องส่งรูปเมนูอาหารทุกมื้อ  การออกกำลังทุกรูปแบบ และการก้าวเดินจำนวน 12,000 ก้าวต่อวัน

โดยผู้เข้าร่วมสมัครสามารถบันทึกข้อมูลการวิ่ง และ การก้าวเดิน ผ่านนาฬิกาประเภท Fitbit Garmin หรือหากไม่มีสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น ระบบ android  “Googlefit” และระบบ IOS  “สุขภาพ”  เพื่อเชื่อมข้อมูลการออกกำลังการบนแอปพลิเคชั่น  MTL Fit ของบริษัท  เมืองไทยประกันชีวิต  เพื่อใช้เป็นข้อมูลฐานในการอัพเดททุกๆสัปดาห์

โดยระยะเวลาโครงการ ECONMASS FIT HERO   จะเริ่มตั้งแต่ 23 ก.ย. 66 – 2 ธ.ค. 2566 จำนวน 12 สัปดาห์

คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ :  

ผู้เข้าอบรมต้องเป็นสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ โดยไม่จำกัดกลุ่มที่มีโรคประจำตัวเท่านั้น แต่ผู้เข้าร่วมต้องมีความตั้งใจจริงที่จะปรับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ โดยจำกัดจำนวนไม่เกิน 60 คน  สามารถสมัครได้ทั้งเดี่ยว และ เป็นทีม ไม่เกิน 10 คนต่อ 1 ทีม รวม 6 ทีม

หมายเหตุ :  ผู้เข้าสมัครเข้าร่วมโครงการจำเป็นต้องมาร่วมเปิดโครงการได้ในวันที่ 23 กันยายน 2566 เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติตลอดโครงการร่วมกัน

 รูปรางวัลจากความมีวินัย

            ทางบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)  จะเป็นผู้จัดหาของรางวัลที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ เช่น บัตรกำนัลสำหรับสมาชิกฟิตเนต  บัตรกำนัลการซื้ออุปกรณ์กีฬา เป็นต้น

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ :

  1. เพื่อทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้น หรือติดเป็นนิสัย
  2. เพื่อเป็นการต่อยอดโครงการของ สสส. และเครือข่ายไร้พุง เพื่อณรงค์ให้คนไทยรักสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอย่างถูกต้องและถาวร ป้องกันการเกิดโรคร้ายแรง โรคในกลุ่มเสี่ยงลดลงในอนาคต

📢📣เปิดรับสมัครสมาชิก…

🤸🏻🧘🏼‍♂️มาร่วม FIT & FIRM 🚴‍♂️

🥗🥒กินอาหารถูกใจ 🏋️🏋️‍♂️ ออกกำลังกายถูกหลัก

💪💪กับโครงการ FIT Hero #2

รับสมาชิก 60 คน
รวมกลุ่มมาจอยกิจกรรม ทีมละ 10 คน
หากไม่ครบ สมาคมฯ จัดสมาชิกเสริมให้

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 ก.ย. 66 หรือจนกว่าจะเต็ม
🥇🏆ทีมไหนเป๊ะปัง สุขภาพดี ตามหลักโภชนาการ มีรางวัลใหญ่ …

🏋️‍♀️พบกันเสาร์ที่ 23 ก.ย. 66 ณ เมืองไทยประกันชีวิต

📍หมายเหตุ : ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจำเป็นต้องมาร่วมกิจกรรมในวันเปิดโครงการวันแรกเนื่องจากต้องรับฟังกติกา และการแนะนำเมนูอาหาร และการออกกำลังกาย

สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ 08-9035-8245 ( ธันวา – ก่า)