Home ภาพข่าวกิจกรรม แรลลี่การกุศล ESG Econmass ปี 66

แรลลี่การกุศล ESG Econmass ปี 66

by admin
262 views

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จัด ‘แรลลี่การกุศล ESG Econmass ปี 66’ อัดแน่นกิจกรรมเพื่อสังคมและสมาชิก

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เปิดเผยว่าสมาคมฯได้จัดกิจกรรมแรลลี่การกุศล ESG Econmass ประจำปี 2566 ในเส้นทางกรุงเทพฯ – หัวหิน ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา โดยมีสมาชิกสมาคมฯและครอบครัว พร้อมด้วยตัวแทนองค์กรภาคธุรกิจร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างคับคั่งกว่า 500 คน โดยมีไฮไลท์ที่สำคัญคือการร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมแก่โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ทั้งนี้สำหรับแนวคิดการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบการแข่งขันแรลลี่การกุศล ปี 2566 จัดขึ้นในธีม ESG Econmass เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของประเทศไทยในการสร้างการเติบโตในระยะยาว โดยการแก้ไขวิกฤต 3 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมภิบาล ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาสัมพันธ์บริษัท บริษัทเอเยนซี่และผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ และสร้างเสริมความเข้าใจ ความสามัคคี และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมถึงสร้างความสนุกสนาน ประทับใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรม

ขณะที่สมาคมฯเล็งเห็นถึงความสำคัญในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมและทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคมที่ยังต้องการการสนับสนุนเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน จึงนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมมาตอบแทนสังคมในรูปแบบต่างๆ โดยปีนี้กำหนดจัดกิจกรรมที่โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี นอกจากนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ องค์กรภาคเอกชน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบริษัทเอเยนซี่ต่างๆได้มีส่วนร่วมทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมไปพร้อมกัน

ส่วนด้านรูปแบบของการจัดงานในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันแรลลี่ ซึ่งเป็นการร่วมกิจกรรมในรูปแบบของการแข่งขัน Rally โดยแบ่งทีม (รถ 1 คัน ต่อผู้โดยสาร 2 ท่าน) ประกอบด้วยสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ และประชาสัมพันธ์จากบริษัทต่างๆ และบริษัทเอเยนซี่ และส่วนที่ 2 กิจกรรมงานเลี้ยงกลางคืน ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท วานา นาวา หัวหิน พร้อมคาดหวังว่าการจัดโครงการดังกล่าวจะช่วยสานสัมพันธ์ระหว่างแหล่งข่าว องค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรม ผู้สื่อข่าว และสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเผยแผร่ข่าวสารที่ถูกต้อง