Home ข่าวสารสมาคม รับสมัครสมาชิกเข้าร่วมอบรมในโครงการ DLT-ECON DRIVE ขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจผู้ใช้ถนน! #2

รับสมัครสมาชิกเข้าร่วมอบรมในโครงการ DLT-ECON DRIVE ขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจผู้ใช้ถนน! #2

by admin
453 views

         กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกันดูแลสมาชิกสมาคมฯ ขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน ใน โครงการ DLT- ECONDRIVE ขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจผู้ใช้ถนน # 2  เป็นการจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ให้กับสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ได้ทดลองใช้บริการ การต่อใบอนุญาต สอบใบอนุญาต รูปแบบใหม่

📣 ข่าวดี!! มาอีกแล้ว ขยายเวลารับสมัครร่วมโครงการ DLT- ECONDRIVE ขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจผู้ใช้ถนน # 2 สำหรับสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจทุกท่าน  สามารถเข้าร่วมอบรมเพื่อต่ออายุใบขับขี่ + เพิ่มเติมครอบคลุม กรณีใบขับขี่สูญหาย ( ต้องการออกบัตรใหม่) สามารถส่งใบสมัครและเอกสารประกอบภายในวันที่ 12 เม.ย.นี้

( **ปัจจุบันกรณีใบขับขี่สูญหาย สามารถขอออกบัตรใหม่ โดยไม่ต้องแจ้งความ
*** เงื่อนไขสำหรับกรณีบัตรหาย :
1. ใบขับขี่หาย (บัตรยังไม่หมดอายุ)
2. ใบขับขี่หาย (หมดอายุไม่เกิน 3 ปี )

📌 เอกสารประกอบการสมัคร สําหรับสมาชิก !!! ต่อใบขับขี่ล่วงหน้าไม่เกิน 6 เดือน หรือหมดอายุไม่เกิน 1 ปี และใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี (หรือกรณีทำบัตรหาย) หลักฐานการต่ออายุใบขับขี่ ดังนี้

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาใบขับขี่เดิม
  3. ใบรับรองแพทย์ (ออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน)

ทั้งนี้ในวันที่ 22 เม.ย.66 ขอให้นำบัตรประจำตัวประชาชนและใบขับขี่ฉบับจริงมาด้วย

📌 เอกสารประกอบการสมัครสำหรับสมาชิกที่ไม่มีใบขับขี่ อบรมทฤษฎีและ เรียนขับรถต่อเนื่อง 5 สัปดาห์ พร้อมสอบใบขับขี่ได้เลย (จำนวน 30 คน) เอกสารสำหรับผู้เรียนขับรถ  มีดังนี้

  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. ใบรับรองแพทย์ (ลงวันที่ไม่เกิน 20 เมษายน 66)

ทั้งนี้ในวันที่ 22 เม.ย.66 ขอให้นำเอกสารฉบับจริงมาด้วย

1.บัตรประชาชนตัวจริง
2.ใบรับรองแพทย์

กำหนดการ วันที่ 22 เมษายน 2566
ณ อาคาร 4 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก

09.00 น. เริ่มลงทะเบียน ผู้เข้าเรียนขับรถ กรอกใบสมัครและทดสอบสมรรถภาพทางกาย
09.30 น. เปิดงานร่วมกันโดย คุณจิรุตม์ วิศาลจิตร  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
และ คุณกฤษณะพงศ์  พงศ์แสนยากร นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
10.00 น. กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการขับขี่ / กิจกรรมต่อใบอนุญาตขับรถ

ดาว์นโหลดใบสมัคร ไฟล์ Word

 

 

 

 

ดาว์นโหลดใบสมัคร ไฟล์ PDF

 

 

 

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

  • กรุณาส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกาบการอบรมได้ที่ econmass@gmail.com เพื่อยืนยันสิทธิ์
  • กรณีสมาชิกสมัครเข้าร่วมอบรม (ข้อ 1) ต้องเรียนขับรถต่อเนื่อง 5 สัปดาห์ หากสมาชิกที่สมัครเข้าร่วมอบรมท่านใดเข้าเรียนไม่ครบตามกำหนด จะไม่มีการออกใบขับขี่ให้เด็ดขาด และทางสมาคมฯขอตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการนี้ ในปีถัดไป

📞 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 08-9035-8245  ธันวา (ก่า)