Home ภาพข่าวกิจกรรม โครงการ“DLT- ECONDRIVE ขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจผู้ใช้ถนน” รุ่น 2

โครงการ“DLT- ECONDRIVE ขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจผู้ใช้ถนน” รุ่น 2

by admin
329 views

“DLT- ECONDRIVE ขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจผู้ใช้ถนน”

กรุงเทพฯ 22 เม.ย.- กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เปิดโครงการ  “DLT- ECONDRIVE ขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจผู้ใช้ถนน” รุ่น 2   ติวเข้มทักษะ “การคาดการณ์อุบัติเหตุ (Hazard Perception)” ยกระดับมาตรฐานการสอบใบอนุญาตขับรถของกรมการขนส่งทางบก หวังลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นรูปธรรม

นายจิรุตม์  วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วย นายกฤษณะพงศ์ พงศ์แสนยากร นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการ DLT- ECONDRIVE ขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจผู้ใช้ถนน” รุ่น 2  ณ ห้องมาตุลี ชั้น 3 อาคาร 10 (GPS) กรมการขนส่งทางบก โดยมีผู้บริหาร กรมการขนส่งทางบก , สื่อมวลชน และ สมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เข้าร่วมโครงการกว่า 80 คน

นายจิรุตม์ กล่าวว่า ระบบออกใบอนุญาตขับรถเป็นกระบวนการสำคัญในการคัดกรองและสร้างผู้ขับรถคุณภาพออกสู่สังคม  ส่งเสริมให้การใช้รถใช้ถนนเกิดความปลอดภัยและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ  โดยการคัดกรอง ผู้ขับรถต้องมีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคต้องห้าม มีสมรรถภาพร่างกายที่สมบูรณ์ มีความรู้เพียงพอที่จะขับรถอย่างปลอดภัย และสุดท้ายต้องมีทักษะในการควบคุมยานพาหนะซึ่งเกิดจากการเรียนและฝึกฝนปฏิบัติ  ซึ่งทั้งหมดนั้นก็ได้รวมอยู่แล้วในกระบวนการออกใบอนุญาตขับรถของกรมการขนส่งทางบก

ในปี 2566 นี้ มีการพัฒนาที่สำคัญ คือการนำเนื้อหาเรื่อง “การคาดการณ์อุบัติเหตุ (Hazard -*Perception)” มาเพิ่มเติมในกระบวนการให้ความรู้แก่ผู้ขับขี่ในการขอรับใบอนุญาตขับรถ โดยได้เผยแพร่คู่มือการอบรม ผ่านช่องทางเว็บไซต์ขับขี่ปลอดภัย by DLT  (safedrivedlt.com)  และในการอบรมต่ออายุใบอนุญาตในระบบ dlt-elearning ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเนื้อหาการอบรมการคาดการณ์อุบัติเหตุแล้ว รวมถึงได้เพิ่ม VDOหลักสูตรเสริมความรู้การคาดการณ์อุบัติเหตุสำหรับประชาชนทั่วไป เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใส่อยู่ในระบบ dlt-elearning   และในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้จะเป็นการปรับปรุงครบเต็มรูปแบบ โดยการอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่จะมีการเรียนรู้เรื่องการคาดการณ์อุบัติเหตุครบทุกช่องทาง ทั้งจากวิทยากร คู่มือการเรียน สื่ออบรมและเรียนรู้ ทั้งอบรมที่กรมฯ สำนักงานขนส่งจังหวัด โรงเรียนสอนขับรถเอกชนที่กรมฯ ให้การรับรอง หรือช่องทาง e-Learning

สำหรับเนื้อหา “การคาดการณ์อุบัติเหตุ (Hazard Perception)” เป็นการให้ความรู้ในการตัดสินใจ และการควบคุมรถที่ถูกต้อง เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ฉุกเฉินในกระแสจราจรที่มีรูปแบบแตกต่างกัน และฝึกทักษะให้สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากสิ่งต่างๆ บนถนนได้ดียิ่งขึ้น สามารถตัดสินใจหลีกเลี่ยงได้ก่อนเกิดอุบัติเหตุขึ้น ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้จัดทำเนื้อหาดังกล่าวขึ้นจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนถนนในสถานการณ์ต่างๆ ตามบริบทของประเทศไทย เพื่อให้ผู้ขับขี่มีความสามารถในการรู้เท่าทันต่อความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนถนน ก่อนที่จะได้รับใบอนุญาตขับรถไปใช้รถจริง

ด้านนายกฤษณะพงศ์ พงศ์แสนยากร นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ กล่าวว่า ปัจจุบันสมาคมฯ ซึ่งมีสมาชิกเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนด้านข่าวเศรษฐกิจ เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการเผยแพร่ความรู้ การปรับปรุง เพิ่มเนื้อหาการสอบใบอนุญาตขับรถ โดยเฉพาะ “การคาดการณ์อุบัติเหตุ (Hazard Perception)” ซึ่งถือเป็นสิ่งใหม่ที่จำเป็นต้องสื่อสารทำความเข้าใจกับสังคม โดยเริ่มจากการทำความเข้าใจเผยแพร่ความรู้ต่อสมาชิกสื่อมวลชน และสำนักข่าว เพื่อนำไปเผยแพร่ทำความเข้าใจกับภาคสังคม ซึ่งที่ผ่านมาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง สร้างความสะเทือนใจต่อผู้คนในสังคมโดยรวม ทั้งยังสร้างความสูญเสียบุคลากร ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ