Home ข่าวสารสมาคม ประกาศรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมอบรม “สุดยอดนักข่าวสายพันธุ์ดิจิทัล #1”

ประกาศรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมอบรม “สุดยอดนักข่าวสายพันธุ์ดิจิทัล #1”

by admin
354 views

Workshop

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับองค์กรพันธะมิตรจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “สุดยอดนักข่าวสายพันธุ์ดิจิทัล #1”ขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะการนำเสนอข่าวให้กับสมาชิกสมาคมฯ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานนำเสนอข่าวสารให้มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม สอดคล้องกับเทคโนโลยียุคดิจิทัล และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

📌 วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติ มีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับการนำเสนอข่าวสาร ดิจิทัลคอนเทนท์ ที่ใช้สื่อสารในโลก Online อาทิเช่น TikTok Youtube Facebook และ Twitter รวมทั้งจริยธรรมอันดีในการนำเสนอข่าว

📌กลุ่มเป้าหมาย : สมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จำนวน 30 คน

📌เป้าหมายของโครงการ : ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ทั้งทางด้านทฤษฎี และทางปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเสนอข่าวผ่านช่องทางออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ

📌ช่วงเวลาการจัดอบรม :  วันเสาร์ที่ 11 – วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566

📌สถานที่  : สถาบันการบินพลเรือน

📌เงื่อนไขการรับสมัคร

 • เป็นสมาชิกสมาคมผู้เศรษฐกิจทั้งสมาชิกเก่า และ สมาชิกใหม่
 • สมาชิกท่านใดที่ลงทะเบียนแล้ว ห้ามยกเลิกในภายหลัง
 • ผู้อบรมต้องเข้าอบรมให้ครบทั้ง 2 วัน
 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 ตค. – วันที่ 6 พย. นี้เท่านั้น

กำหนดการ

โครงการอบรม “สุดยอดนักข่าวสายพันธุ์ดิจิทัล #1”

วันเสาร์ที่ 11 – วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566

ณ ห้อง A303 อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน  สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ

*************************************************

📣📢 วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566

เวลา 08.30-09.00 น.                    เปิดลงทะเบียน

เวลา 09.00 -09.15 น.                   กล่าวเปิดงาน โดย คุณกฤษณะพงศ์  พงศ์แสนยากร นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ หรือผู้แทน พร้อมวัตถุประสงค์โครงการ และการจัดประกวด

เวลา 09.15 -10.30 น.                   บรรยายให้ความรู้ โดยคุณมิ้น อุกฤษฎ์ ตั้งสืบกุล และทีมงาน

 • อัพเดทโซเชียมีเดีย และเรียนรู้โลกของ AI เพื่อการปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
 • เรียนรู้เทคนิคการใช้ AI เป็นตัวช่วยการทำข่าว สามารถลดงานคุณได้ถึง 10 เท่า

เวลา 10.30-10.45 น.                    พักเบรก

เวลา 10.45-12.00 น.                    บรรยายให้ความรู้ โดยคุณมิ้น อุกฤษฎ์ ตั้งสืบกุล และทีมงาน

 • เรียนรู้และทำความเข้าใจวิธีการคุยกับ ChatGPT
 • เรียนรู้เทคนิคการใช้ ChatGPT มาช่วยทำ Content สำหรับ Website, Facebook, TikTok, YouTube, etc.

เวลา 12.00-13.00 น.                    รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00-14.15 น.                    เรียนรู้เทคนิคและเคล็ดลับการสร้างภาพด้วย AI เพื่อนำไปใช้ประกอบข่าว บทความ โดยคุณมิ้น อุกฤษฎ์ ตั้งสืบกุล และทีมงาน

เวลา 14.15-14.30 น.                    พักเบรก

เวลา 14.30-16.00 น.                    Workshop โดยคุณมิ้น อุกฤษฎ์ ตั้งสืบกุล และทีมงาน

 • การสร้าง AI มาเป็นผู้ช่วยการทำข่าวของคุณ

📣📢 วันอาทิตย์ที่ 12  พฤศจิกายน 2566

เวลา 09.00-10.45น. Workshop การถ่ายภาพ ถ่ายคลิปสุดปังจากกล้อง Smart Phone ทั้งนิ่งภาพและคลิปวีดีโอ โดย พ่อมดติ๊กต๊อก และทีมงาน

 • เรียนรู้กฎ 3 ส่วน จุดตัด 9 ช่อง และเส้นนำสายตา
 • มุมกล้องมีกี่แบบ ทำไมต้องกลับกล้อง?
 • การ Zoom และการใช้เลนส์ การล็อคค่ารับแสงและโฟกัส
 • เทคนิคต่าง ๆ ในการถ่ายภาพด้วย Smart Phone
 • สัดส่วนภาพที่เหมาะสม และ การโพสต์รูปให้คมชัด
 • Application ที่ใช้ในการถ่ายภาพและแต่งภาพ

เวลา 10.45-11.00 น. พักเบรก

เวลา 11.00-12.00 น. เทคนิคการปั้นยอดวิว สร้างเงินจาก Content ข่าว บนแพลตฟอร์ม TikTok Facebookโดย พ่อมดติ๊กต๊อก และทีมงาน   

 • Content กระแส คืออะไร
 • Content Creative การทำคลิป Reel ตัดต่ออย่างง่าย
 • สร้าง Content ให้ติดหน้า For You เพื่อเปิดการมองเห็นตามแพลตฟอร์ม โซเชียลต่าง ๆ

เวลา 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00-15.00 น.  ตะลุย Workshop ปฏิบัติการจริง

 • Workshop ถ่ายคลิปวิดีโอ พร้อมถ่ายทำจริง (แบ่งกลุ่มช่วยกันถ่าย)
 • เทคนิคการตัดต่อคลิปวิดีโอ  Reel อย่างง่าย

เวลา 15.00 -15.15 น. พักเบรก

เวลา 15.15-16.00 น. เรียนรู้การแกะ Content จากช่องดัง การทำงานจาก TikTok  โดยพ่อมดติ๊กต๊อก  

 • การสร้าง Content Viral
 • การทำ content ไม่ให้ติด PDPA
 • จริยธรรมในการนำเสนอ Content ที่ดี
 • ผู้เข้าเรียนต้องสามารถผลิต คลิป วิดีโอข่าว ลงTikTok ได้จริง เพื่อเข้าประกวด

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ประกวดสุดยอด Content ข่าวเศรษฐกิจ บนโซเชียลมีเดีย

หลักการ และวัตถุประสงค์

                เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการอบรม Workshop สุดยอดนักข่าวสายพันธุ์ดิจิทัล #1 สร้างคลิป Reel  ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับข่าวเศรษฐกิจ ส่งประกวดลงบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ มีเป้าหมายเพื่อยกระดับการนำเสนอข่าวเศรษฐกิจไปสู่โลกยุคใหม่ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน ควบคู่กับช่วยยกระดับจรรโลงสังคมให้ดึขึ้น

เงื่อนไข ระยะเวลา

 • ผลิตคลิปวิดีโอ Reel ความยาวไม่เกิน 1 นาที เนื้อหาเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจ (จะสายไหนก็ได้ที่ถนัด)
 • เป็นคลิป Reel ผลิตขึ้นระหว่าง (12-17 พ.ย.66)
 • เผยแพร่บนช่อง TikTok ของตัวเองเท่านั้น
 • ระยะเวลาการโพสต์ Contents ได้ตั้งแต่ 12-17 พ.ย.66
 • หลังโพสต์ให้ส่งลิงค์ไปที่ไลน์หรืออีเมล์ คุณก่า-ธันวา ภายในวันที่ 17 พ.ย.66
 • จากนั้นนับระยะเวลาการเผยแพร่คลิป เพื่อใช้ประกอบการตัดสินถึงวันที่ 30 พ.ย.2566
 • ประกาศผลตัดสินและรับรางวัลช่วงเดือนธ.ค.2566 (ผู้ชนะมีเงินไว้ใช้เที่ยวปีใหม่)

เกณฑ์การตัดสินให้คะแนน  

 • การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอข่าวเศรษฐกิจ
 • สามารถนำเทคนิคจากการอบรม Workshop มาใช้ประโยชน์ และนำเสนอ Contents ได้น่าสนใจ
 • ยอดการมองเห็น และ Engagement
 • เนื้อหาสาระ ความถูกต้อง ความเป็นข่าวที่ดี
 • มีจริยธรรม PDPA และความรับผิดชอบต่อสังคม
 • ดูจากยอดกดหัวใจ (สำหรับรางวัล Popular Vote)
 • การตัดสินของวิทยากร และกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลจำนวน 5 รางวัล รวม 50,000 บาท

 • ชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล   20,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล   10,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล   5,000 บาท
 • รางวัล Popular จำนวน 1 รางวัล  10,000 บาท (นับตามยอดกดหัวใจ)

*** หมายเหตุ   ขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เงื่อนไข โดยไม่แจ้งล่วงหน้า

📞 ติดต่อประสานงานและสอบถามเพิ่มเติม 0890358245 (ธันวา-ก่า)