Home พบปะพันธมิตร บมจ.ซีพี ออลล์ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท

บมจ.ซีพี ออลล์ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท

by admin
359 views

19 เมษายน 2566  :  คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารนวัตกรรมเพื่อองค์กรสมัยใหม่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)  ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 1 ทุน  ให้แก่ สมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ โดยมี คุณกฤษณะพงศ์ พงศ์แสนยากร นายกสมาคมฯและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ปัญญาภิรมย์สโมสร