Home ข่าวสารสมาคม สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจผนึกกกร.-ม.หอการค้า เปิดสมัครชิงสุดยอดซีอีโอ 2566

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจผนึกกกร.-ม.หอการค้า เปิดสมัครชิงสุดยอดซีอีโอ 2566

by admin
514 views

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจผนึกกกร.-ม.หอการค้า เปิดสมัครชิงสุดยอดซีอีโอ 2566

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ พร้อมด้วยกกร.-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเดินหน้าโครงการคัดเลือกสุดยอดผู้นำ CEO Econmass Awards 2023 ดีเดย์เปิดรับสมัครบริษัทรุ่นกลาง-เอสเอ็มอี 2-31 ส.ค.นี้

วันที่ 2 สิงหาคม 2566 สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ พร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจัดทำโครงการคัดเลือกสุดยอดผู้นำองค์กรภาคเอกชน (สุดยอดซีอีโอ) ประจำปี 2566 เพื่อเข้ารับรางวัล รางวัล CEO Econmass Awards 2023

วัตถุประสงค์ โครงการนี้ เพื่อสร้างโมเดลต้นแบบผู้นำองค์กรภาคธุรกิจที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างแรงกระตุ้นในสังคมในการดำเนินธุรกิจที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทาง ESG ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนผู้นำองค์กรภาคธุรกิจที่เข้มแข็ง

สำหรับประเภทรางวัล ประกอบด้วย 18 รางวัล คือ
1)สุดยอด CEO รุ่นใหญ่ 8 สาขา และคัดมาเป็น The Best CEO รุ่นใหญ่ 1 สาขา
2) สุดยอด CEO รุ่นกลาง 2 สาขา และคัดมาเป็น The Best CEO รุ่นกลาง 1 สาขา
3) สุดยอด CEO SME 4 สาขาและคัดเลือก The Best CEO SME 1 สาขา
4)สุดยอดซีอีโอขวัญใจสื่อมวลชน 1 รางวัล

โดยในการคัดเลือกได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วม 3 องค์กร กำหนดวิธีการคัดเลือกเป็น 3 วิธี คือ สุดยอด CEO รุ่นใหญ่ สำหรับบริษัท Listed Company ซึ่งจะแบ่งประเภทตามที่แบ่งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็น 8 สาขา ซึ่งจะใช้เกณฑ์วัดเชิงปริมาณในรอบแรก และให้ซีอีโอได้ตอบแบบสอบถามเพื่อให้คะแนนเชิงคุณภาพในรอบ 2

วิธีที่ 2 คือ การเปิดรับสมัคร สำหรับ 2 ประเภท คือ สุดยอด CEO รุ่นกลาง 2 สาขา คือ สาขาบริการ และการค้าปลีก และสาขาภาคอุตสาหกรรมและการผลิต และสุดยอด CEO SME 4 สาขา ในสาขา เกษตร อุตสาหกรรมและการผลิต การค้าและค้า และสาขาบริการ โดยรอบแรกจะใช้เกณฑ์เชิงปริมาณรวบรวมผู้สมัคร ทั้งรายได้ และกำไรสุทธิ จะต้องเติบเป็นบวกต่อเนื่อง 2 ปี และจากนั้นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบที่ 2 จะต้องตอบแบบสอบ เพื่อวัดผลเชิงคุณภาพ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาสุดยอดซีอีโอฯ ได้จัดให้มีการ “เปิดรับสมัคร” ผู้สนใจเพื่อเข้าร่วมโครงการคัดเลือก 2 ประเภท ในระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม – 31 สิงหาคม 2566 จากนั้นจะแจ้งผลการคัดเลือกรอบแรกให้ผู้ผ่านเกณฑ์ทราบในลำดับต่อไป

สำหรับคุณสมบัติผู้ที่จะสมัครเข้าคัดเลือก รางวัลคือสุดยอด CEO รุ่นกลาง หมายถึง บริษัทจำกัดที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด MAI เท่านั้น ส่วนประเภทสุดยอด CEO SME หมายถึง ผู้ประกอบการตาม กฎกระทรวง กำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ‘ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย’

โดยผู้สนใจสามารถ ติดตามรายละเอียดโครงการ เพิ่มเติมที่ Facebook คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน – กกร. และเว็บไซต์ www.jsccib.org และ Facebook สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ หรือเว็บไซต์ www.econmass.com หรือ แอดไลน์ @ceoeconmassawards หรือโทร. 085-5874356 (อาจารย์สิริธิดา สงขวัญ) และโทร. 063-159-2423 (อาจารย์อัณณ์ณิชา ธัญญะชัยรัตน์) และสุดท้ายวิธีที่ 3 การโหวตเลือก สำหรับประเภทรางวัลสุดยอดซีอีโอขวัญใจสื่อมวลชน จำนวน 1 รางวัล ซึ่งจะเปิดกว้างให้สมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจจะเสนอชื่อและมีส่วนร่วมในการโหวตเลือกในลำดับต่อไป