Home ข่าวสารสมาคม 📢 ประกาศผลการประกวดบทความในโครงการประกวด “บทความข่าวเชิงวิเคราะห์” (ลับคมความคิด) ประจำปี 2566

📢 ประกาศผลการประกวดบทความในโครงการประกวด “บทความข่าวเชิงวิเคราะห์” (ลับคมความคิด) ประจำปี 2566

by admin
844 views

จากการที่สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจเปิดให้สมาชิกสมาคมฯ ได้ส่งบทความเข้าประกวดในโครงการประกวด “บทความข่าวเชิงวิเคราะห์” (ลับคมความคิด) ประจำปี 2566 จัดโดย สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะในการนำเสนอข่าวด้านเศรษฐกิจ เพื่อคนในสังคมส่วนใหญ่ได้หันมาให้ความสนใจกับข่าวเศรษฐกิจมากขึ้น โดยบทความที่ได้จากโครงการนี้จะได้รับการเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ทั้งในส่วนที่ดำเนินการโดย สมาคมฯ และสื่อต้นสังกัดของสมาชิก ซึ่งจะทำให้สังคมได้รับรู้เกี่ยวกับข่าวเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น

โครงการดังกล่าวทางสมาคมฯ ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทย และจากสถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในการใช้ชื่อ “รางวัลป๋วย อึ๊งภากรณ์” ซึ่งเป็นการเชิดชูเกียรติประวัติ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในฐานะที่เป็นปราชญ์ทางเศรษฐกิจ

สำหรับการส่งผลงาน สมาคมฯ เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม 2566

โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ร่วมตัดสิน ประกอบด้วย

รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
คุณศรัณยกร อังคณากร ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์สื่อสารและความสัมพันธ์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย
ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คุณสุภิญญา กลางณรงค์ อดีต กสทช. และประธานคณะอนุกรรมการด้านการสื่อสารฯ สภาผู้บริโภค
คุณบัญญัติ คำนูณวัฒน์ ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดของรางวัลมีดังนี้
รางวัลที่ 1 เงินสด 2 หมื่นบาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
รางวัลที่ 2 เงินสด 1 หมื่นบาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
รางวัลที่ 3 เงินสด 7 พันบาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
รางวัลชมเชย เงินสด 5 พันบาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

สำหรับผลงานที่ส่งเข้าประกวดในปี 2566 มีจำนวน 21 ผลงาน แบ่งเป็น สื่อสิ่งพิมพ์จำนวน 9 ผลงาน, สื่อโทรทัศน์ 6 ผลงาน และสื่อเว็บไซต์ 6 ผลงาน

ทางสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจได้นำส่งบทความให้กับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่านได้พิจารณาและร่วมประชุมสรุปผลคะแนนและสรุปผลการตัดสินประกวดบทความไปแล้วเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

 

 

ทางสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จึงขอประกาศผลการประกวดบทความในโครงการประกวด “บทความข่าวเชิงวิเคราะห์” (ลับคมความคิด) ประจำปี 2566 โดยมีสมาชิกสมาคมฯที่ได้รับรางวัล ดังนี้

ผลการประกวดบทความ ประจำปี 2566  “รางวัลบทความป๋วย อึ๊งภากรณ์”

ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์

รางวัลที่ 1 ได้แก่ เรื่อง หนี้สาธารณะ พุ่งสวนทาง พื้นที่การคลัง หดแคบ เมื่อนโยบายประชานิยมเพิ่มความเสี่ยงให้เศรษฐกิจไทย
โดย นายนครินทร์ ศรีเลิศ
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

รางวัลที่ 2 ได้แก่ เรื่อง เดิมพันชาติด้วย ‘ดิจิทัล วอลเล็ต’ ‘โอกาสใหม่’ บน ‘กับดัก’ เศรษฐกิจไทย
โดย นายพรเทพ  อินพรหม
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

รางวัลที่ 3 ได้แก่ เรื่อง เจาะลึก “Rainbow Economy” เครื่องยนต์สีรุ้งหนุนเศรษฐกิจไทยบานฉ่ำ
โดย นายประวิทย์  พัดลม
นิตยสาร Banking & Insurance
เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

รางวัลชมเชย ได้แก่ เรื่อง “ระบบตั๋วร่วม” นโยบายขายฝันสู่ความเหลื่อมล้า การใช้บริการรถไฟฟ้าสารพัดสี
โดย นางสาวอนัญญา จั่นมาลี
หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

รางวัลชมเชย ได้แก่ เรื่อง หนี้ครัวเรือนไทยวาระแห่งชาติจับตาผลงานรัฐบาลเศรษฐา แก้ไขตรงจุดหรือไม่
โดย นางสาวณัฐชนัน ฐิติพันธ์รังสฤต
หนังสือพิมพ์มติชน
เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ


ประเภทสื่อโทรทัศน์

รางวัลที่ 1 ได้แก่ เรื่อง ยุทธการปราบ “บัญชีม้า” ตัดแขนขา “แก๊งคอลเซนเตอร์”
โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ สถานีโทรทัศน์ MONO29
เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

รางวัลที่ 2 ได้แก่ เรื่อง “ของมันต้องมี” ก่อหนี้ครัวเรือน ฉุดเศรษฐกิจไทย
โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ สถานีโทรทัศน์ PPTV HD 36
เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

รางวัลที่ 3 ได้แก่ เรื่อง มหากาพย์หมูเถื่อนบ่อนทำลายระบบเศรษฐกิจ
โดย นายธนนชัย กุลสิงห์
สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS
เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

รางวัลชมเชย ได้แก่ เรื่อง จี้รัฐแก้ระเบียบโซลาร์ภาคประชาชน ทางเลือกลดค่าไฟแพง
โดย นางสาวเยาวลักษณ์ โบราณมูล
สำนักข่าวไทย อสมท.
เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

รางวัลชมเชย ได้แก่ เรื่อง ทางออกแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน-หนี้เกษตร
โดย นางสาวขนิษฐา อมรเมศวรินทร์
สำนักข่าวไทย อสมท.
เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ


ประเภทสื่อเว็บไซต์

รางวัลที่ 1 ได้แก่ เรื่อง เรื่อง หนี้ครัวเรือนไทย แก้ได้อย่างยืน ด้วยการวางแผนการเงิน
โดย นายณัฐเศรษฐ ตุ้ยดา
สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย
เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

รางวัลที่ 2 ได้แก่ เรื่อง เรื่อง รู้ทัน ภัยไซเบอร์ทางการเงิน
โดย นางสาวกรณัช  พลอยสวาท
สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย
เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

รางวัลที่ 3 ได้แก่ เรื่อง ข้าวไทย น่าห่วง หยุดพัฒนา ชาวนาใช้พันธุ์เพื่อนบ้านปลูกแทน
โดย นางสาวศรีอรุณ  จังติยานนท์
สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS
เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

รางวัลชมเชย ได้แก่ เรื่อง ห้างฯล้น คนกระจุก สถานการณ์สังคมเมืองที่กรุงเทพ ไร้ทางเลือก
โดย นางสาวรัสรินทร์ อรุณอิทธิวิทย์ 
เว็บไซต์ www.branbuffet.in.th
เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

รางวัลชมเชย ได้แก่ เรื่อง มูแลนด์ Soft Power แสนล้าน แหล่งท่องเที่ยวเชิงศรัทธา วิน วิน ถ้วนหน้า ต้องไปทางไหน
โดย นางสาวพารนี ปัทมานันท์  
เว็บไซต์ นิตยสาร เส้นทางเศรษฐีออนไลน์
เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ


หมายเหตุ :  ทางสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจขอเรียนผู้ที่ได้รับรางวัลในโครงการประกวด “บทความข่าวเชิงวิเคราะห์” (ลับคมความคิด) ประจำปี 2566 เข้ารับมอบรางวัลในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566/2567 ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว (กำหนดการทางสมาคมฯจะแจ้งให้ทราบในลำดับถัดไป)

สอบถามเพิ่มเติม 096-889-0046 หฤทัย (หวั่นไหว)