Home ภาพข่าวกิจกรรม “DLT- ECONDRIVE ขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจผู้ใช้ถนน”

“DLT- ECONDRIVE ขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจผู้ใช้ถนน”

by admin
918 views

“DLT- ECONDRIVE ขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจผู้ใช้ถนน”

กรุงเทพฯ 30 เม.ย.- สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จับมือ กรมการขนส่งทางบก เปิดโครงการ  ”DLT- ECONDRIVE ขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจผู้ใช้ถนน” โดยกรมขนส่งฯเผย เตรียมเพิ่มทักษะ “การคาดการณ์อุบัติเหตุ” (Hazard Perception)  ในการสอบใบอนุญาตขับขี่ เพื่อช่วยรถอุบัติเหตุทางถนนในอนาคต

นายจิรุตม์  วิศาลจิตร  อธิบดี กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) พร้อมด้วยนางสาวจิตวดี  เพ็งมาก  นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ  ร่วมเป็นประธาน เปิดโครงการ โครงการ DLT- ECONDRIVE ขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจผู้ใช้ถนน” จัดขึ้น อาคาร 4 กรมการขนส่งทางบก  โดยมีผู้บริหาร กรมการขนส่งทางบกเข้าร่วม และมีผู้สื่อข่าว สมาชิกของสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เข้าร่วมโครงการรวม 34 คน

นายจิรุตม์ กล่าวว่า ระบบออกใบอนุญาตขับรถ เป็นกระบวนการสำคัญที่กรมการขนส่งทางบกใช้คัดกรอง และสร้างคุณภาพของผู้ขับรถออกสู่สังคม เพื่อให้การใช้รถใช้ถนนร่วมกัน เกิดความปลอดภัย  และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งการคัดกรองนั้น ผู้ขับรถต้องมีสุขภาพแข็งแรง  ไม่มีโรคต้องห้าม มีสมรรถภาพร่างกายที่สมบูรณ์  และมีใบรับรองแพทย์มายืนยัน   มีความรู้เพียงพอที่จะขับรถอย่างปลอดภัยโดยต้องเรียนรู้ภาคทฤษฎีเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อการขับรถอย่างปลอดภัย  มี จิตสำนึกและมารยาท ความรู้เรื่องการจัดการเหตุฉุกเฉินและปฐมพยาบาล  รวมทั้งต้องมีทักษะในการควบคุมยานพาหนะซึ่งเกิดจากการเรียนและฝึกฝนปฏิบัติ ซึ่งทั้งหมดรวมอยู่ในกระบวนการออกใบอนุญาตขับรถของกรมการขนส่งทางบก

โดยสำหรับในปี 2565 กรมการขนส่งทางบก  จะมีการพัฒนา คือ สำคัญคือการนำเนื้อหาเรื่อง “การคาดการณ์อุบัติเหตุ (Hazard Perception)” เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้และทดสอบสำหรับการขอรับใบอนุญาตขับรถ ทั้งนี้ เนื้อหาดังกล่าวเป็นการให้ความรู้ในการตัดสินใจ   และการควบคุมรถที่ถูกต้อง  เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ฉุกเฉินในกระแสจราจรที่มีรูปแบบแตกต่างกัน  และฝึกทักษะให้สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากสิ่งต่างๆ บนถนนได้ดียิ่งขึ้น   สามารถตัดสินใจหลีกเลี่ยงได้ก่อนเกิดอุบัติเหตุขึ้น   ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้จัดทำขึ้นจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนถนนในสถานการณ์ต่างๆ ตามบริบทของประเทศไทย โดยจะทยอยนำเนื้อหาดังกล่าว  ประกอบในกระบวนการอบรมและทดสอบใบอนุญาตขับรถในปี 2565 นี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ขับขี่ทั้งจักรยานยนต์และรถยนต์มีความสามารถในการรับรู้   เท่าทันต่อความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนถนนได้   ก่อนที่จะได้รับใบอนุญาตขับรถไปใช้รถจริงบนถนน   ซึ่งการการเพิ่มทักษะใหม่ในการสอบใบขับขี่นี้   จะเป็นจุดเปลี่ยน สำคัญในการพัฒนามาตรฐานใบอนุญาตขับรถ และความพยายามของกรมการขนส่งทางบกในการยกระดับ ความปลอดภัยทางถนนของประเทศ

นอกจากนี้  ในช่วงเกิดสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19  กรมการขนส่งทางบก ยังได้ปรับปรุงระบบออกใบอนุญาตขับรถ  และต่อภาษี โดยนำระบบอิเลกทรอนิกส์ และออนไลน์มาใช้  เพื่อให้เกิดความคล่องตัว  และป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ตามนโยบายของรัฐบาล  โดยปัจจุบันพบว่า  การเปิดอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถได้แล้ว ผ่านระบบ DLT e-learning ผ่านเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้สอบใบอนุญาต โดยพบว่า ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการอบรมผ่านระบบออนไลน์  สะสมแล้ว  6,224,337 คน  โดยเป็น ผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลกว่า 5,027,858 คน  หลังจากโครงการเปิดใช้งานมาตั้งแต่ปี 2563

ด้านนางสาวจิตวดี  เพ็งมาก นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจกล่าวว่า   ปัจจุบันสมาคมฯ ซึ่งมีสมาชิกเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน ด้านข่าวเศรษฐกิจ   ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็น  ในการเผยแพร่ความรู้ การปรับปรุง เพิ่มเนื้อหาการสอบใบอนุญาตขับขี่ โดยเฉพาะ “การคาดการณ์อุบัติเหตุ (Hazard Perception) ซึ่งถือเป็นสิ่งใหม่  ที่จำเป็นต้องสื่อสารทำความเข้าใจกับสังคม  โดยเริ่มจากการทำความเข้าใจเผยแพร่ความรู้ต่อสมาชิกผู้สื่อข่าว  และสำนักข่าว เพื่อรับไปเผยแพร่เป็นข่าวสาร ทำความเข้าใจกับภาคสังคมซึ่งที่ผ่านมา อุบัติเหตุสำคัญ ที่เกิดขึ้นสร้างความสะเทือนใจต่อผู้คนในสังคมโดยรวม  เกิดการสูญเสียบุคลากร  ที่เป็นทรัพยากรที่มีค่า เช่น กรณีรถบิ๊กไบค์ชน พญ.วราลัคน์ สุภวัตรจริยากุล หรือ “หมอกระต่าย” แพทย์ผู้ชำนาญการ ด้านจักษุวิทยา ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสียชีวิต  สะท้อนให้เห็นว่า  สถานการณ์กระแสจราจรในเมืองของไทย  จำเป็นต้องเพิ่มองค์ความรู้ เกี่ยวกับ โดยเฉพาะ “การคาดการณ์อุบัติเหตุ” (Hazard Perception) เพื่อให้ผู้ขับรถตระหนักและเพิ่มทักษะ ในการป้องกันอุบัติเหตุด้วยตนเอง