Home กิจกรรมสมาคม โครงการ Econmass Sportday

โครงการ Econmass Sportday

by admin
1865 views

หลักการและเหตุผล

การออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา นอกจากจะส่งผลดีต่อสุขภาพกายของตัวเองแล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่ทำให้เราได้มีโอกาสพบปะ พูดคุย สังสรรค์กับเพื่อนฝูง หรือคนอื่นๆ ที่ช่วยผ่อนคลายจิตใจหลังจากการทำงานได้เป็นอย่างดี

ท่ามกลางเศรษฐกิจยุคน้ำมันแพง ค่าครองชีพสูงในปัจจุบัน มองไปทางใด ก็เจอแต่ความเคร่งเครียด สภาพการทำงานของกลุ่มนักข่าวเศรษฐกิจ ที่ติดตามข้อมูล ข่าวสาร เพื่อรายงานให้ประชาชนได้รับทราบในแต่ละวัน ก็ดูเหมือนจะเคร่งเครียดตามไปด้วย จนบางครั้งแทบไม่มีเวลาว่างที่จะมานั่งพบปะ พูดคุย และเปลี่ยนความคิดเห็นกัน โดยเฉพาะนักข่าว ที่ทำงานอยู่ต่างสาย ต่างกระทรวง หรือบางคนก็หมกตัวอยู่แต่ข้างในออฟฟิศ

ปัญหาดังกล่าว ทำให้สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ซึ่งมีบทบาทหนึ่งในการจัดสวัสดิการ รังสรรค์กิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับสมาชิก จึงได้ริเริ่มให้มีการจัดกิจกรรมกีฬาแบดมินตัน ในเชิงสันทนาการ เพื่อเป็นสื่อกลาง ในการที่จะเชิญชวนสมาชิกทั้งที่อยู่ต่างสายข่าวและที่รับผิดชอบข่าวภายในออฟฟิศได้มีโอกาสมาพบปะ สังสรรค์กัน ในบรรยากาศที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย เป็นกันเองหลังการทำงาน โดยนอกจากจะเป็นการกระตุ้นให้นักข่าวหันมาใส่ใจกับสุขภาพด้วยการออกกำลังกายแล้ว การได้มาพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักข่าว และฝ่ายประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ ยังอาจจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ ในการทำงานข่าว ได้อีกทางหนึ่ง

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อเป็นกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ของสมาชิกสมาคมฯ และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของ หน่วยงานเอกชน,ราชการ และรัฐวิสาหกิจต่างๆ

2. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ พลานามัยของสมาชิกฯให้แข็งแรง และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

3.เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน อย่างไม่เป็นทางการ

กลุ่มเป้าหมาย

1.สมาชิกของสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

2.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ

3.ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการ

รูปแบบและการดำเนินการแข่งขัน

เป็นการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสมาคม ฯ รวมถึงทีมงานเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของบริษัทเอกชน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เคยร่วมงานกับสมาคมฯ โดยเน้นบรรยากาศความสนุกสนาน เป็นกันเอง เชื่อมสายสัมพันธ์ ผ่านกิจกรรมแบดมินตัน

ประเภทของการแข่งขัน

แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทชายคู่ ประเภทหญิงคู่ และประเภทคู่ผสม