Home ภาพข่าวกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ปี 2563

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ปี 2563

by admin
1114 views

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ปี 2563

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ประจำปี 2563 “มิติใหม่การค้า การลงทุน และการบริการ รับ New Normal” ซึ่งเป็นหัวข้อที่เท่าทันต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน ที่ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้ทั้งโลกเข้าสู่ภาวะปกติใหม่ หรือ New Normal ที่รูปแบบการใช้ชีวิตและบรรทัดฐานต่าง ๆ ในสังคม ล้วนเปลี่ยนแปลงและแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ซึ่งสมาคมฯได้รับเกียรติจาก คุณธัญฑิกา โพธิสมภรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมี คุณถิรพุทธิ์ เปรมาประยูรวงศา นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และผู้เข้าร่วมอบรมถ่ายภาพร่วมกัน ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย