Home ข่าวสารสมาคม แจ้งสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

แจ้งสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

by admin
51 views


เรียน  สมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจที่ย้ายสังกัด โปรดแจ้งสมาคมภายใน 30 วัน

ทั้งนี้ตามกฏระเบียบข้อบังคับข้อ 11 ผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นสมาชิกของสมาคมแล้ว ถ้าสมาชิกผู้นั้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายสังกัดเดิมในภายหลังให้สมาชิกผู้นั้นแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายสังกัดองค์กรสื่อที่เป็นสมาชิกให้คณะกรรมการทราบ เพื่อคณะกรรมการจะได้บันทึกการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายนั้น ๆ ภายใน 30 วัน โดยไม่ต้องสมัครสมาชิกใหม่ หากพ้นกำหนด 30 วัน จะต้องสมัครสมาชิกใหม่ในปีถัดไป

สำหรับขั้นตอนง่ายๆ

  1. เพียงสมาชิก เข้าเว็บไซต์สมาคม www.econmass.com
  2. เลือกหัวข้อดาวน์โหลด >> แบบฟอร์มโยกย้าย แล้วคลิก Download
  3. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้าย
  4. เมื่อกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้เรียบร้อย แล้วส่งมาที่ E-mail : econmass@gmail.com

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 097 965 8399 (เจ้าหน้าที่สมาคมฯ)