Home ภาพข่าวกิจกรรม เศรษฐามอบ 15 รางวัลสุดยอดซีอีโอ ปี 66 หนุนสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจยกย่องเอกชนต้นแบบ

เศรษฐามอบ 15 รางวัลสุดยอดซีอีโอ ปี 66 หนุนสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจยกย่องเอกชนต้นแบบ

by admin
282 views

    Thailand CEO ECONMASS Awards 2023

         “FAST Forward > > Better Thailand”

เศรษฐามอบ 15 รางวัลสุดยอดซีอีโอ ปี 66 หนุนสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจยกย่องเอกชนต้นแบบ

นายกฯ เศรษฐา มอบ 15 รางวัลสุดยอดซีอีโอ ปี 2566 หนุนสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ผนึกพันธมิตร กกร.และม.หอการค้า ยกย่องเอกชนต้นแบบ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ร่วมงานสัมมนา “Fast Forward >> Better Thailand” ในวันที่ 25 ตุลาคม 2566 ณ โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์ เพื่อมอบรางวัลให้องค์กรภาคเอกชน ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลสุดยอดซีอีโอ ปี 2566 หรือ CEO Econmass Awards 2023

นายกฤษณะพงศ์ พงศ์แสนยากร นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า โครงการคัดเลือกสุดยอดผู้นำองค์กรภาคเอกชน (สุดยอดซีอีโอ) ประจำปี 2566 เะื่อเข้ารับรางวัลเข้ารับรางวัล CEO Econmass Awards 2023 ครั้งนี้ ทางสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ คณะกรรมการภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ดำเนินการคัดเลือก นับตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม – 12 ตุลาคม 2566

สรุปการผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล ทั้งสิ้น 15 รางวัล ดังนี้

1. สุดยอดซีอีโอรุ่นใหญ่ 6 รางวัล จาก 6 สาขาธุรกิจ ประกอบด้วย

1.1 คุณชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (NER) สาขาเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

1.2 ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) (TQM) สาขาธุรกิจการเงิน

1.3 คุณกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จํากัด (มหาชน) (GGC) สาขาสินค้าอุตสาหกรรม

1.4 คุณวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) (GPSC) สาขาทรัพยากร

1.5 คุณสมนึก ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) (NCH) สาขาอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

1.6 Mr. Alex Loh ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (SYMC) สาขาเทคโนโลยี

2. เดอะเบสท์ซีอีโอรุ่นใหญ่ 1 รางวัล ได้แก่ คุณกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จํากัด (มหาชน) (GGC) โกลบอลกรีนเคมิคอล จํากัด (มหาชน) (GGC)

3. สุดยอดซีอีโอรุ่นกลาง 2 รางวัล ได้แก่

3.1 คุณเศรษฐพงศ์ กตัญญูคุณานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักชัยห้องเย็น จำกัด สาขาธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง และธุรกิจภาคบริการ

3.2 คุณสมศักดิ์ ชัยวิไล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยแทฟฟิต้า จำกัด สาขาธุรกิจการเกษตรธุรกิจอุตสาหกรรมและการผลิต

4. เดอะเบสท์ซีอีโอรุ่นกลาง 1 รางวัล ได้แก่ คุณเศรษฐพงศ์ กตัญญูคุณานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักชัยห้องเย็น จำกัด

5. สุดยอดซีอีโอรุ่นเอสเอ็มอี 3 รางวัล ได้แก่

5.1 คุณวิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ Chief Executive Officer บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) สาขาธุรกิจภาคบริการ

5.2 คุณพีระศิลป์ ตั้งกิจงามวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลายวิจิตร จํากัด สาขาธุรกิจอุตสาหกรรมและการผลิต

5.3 คุณศิลินลักษ์ ตุลยานันต์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟู้ด อีควิปเม้นท์ จำกัด สาขาธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง

6. เดอะเบสท์ซีอีโอรุ่นเอสเอ็มอี 1 รางวัล ได้แก่ คุณพีระศิลป์ ตั้งกิจงามวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลายวิจิตร จํากัด

7. สุดยอดซีอีโอขวัญใจสื่อมวลชน (Popular Vote) 1 รางวัล ได้แก่ คุณสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สำหรับรางวัลสุดยอดซีอีโอนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างต้นแบบผู้นำองค์กรภาคธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ การลงทุน และสังคมทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ นักธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นที่ยอมรับของสื่อมวลชน มีความโดดเด่นในการทำงานด้วยความเป็นมืออาชีพ มีผลงานที่เป็นรูปธรรม ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม ยึดมั่นในจริยธรรม และมีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ตลอดจนคำนึงถึงผลต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ

ประเภทรางวัลที่เปิดคัดเลือกทั้ง 3 รุ่น โดยมี ขั้นตอนการคัดเลือก 3 รอบ การคัดเลือกรอบแรก คือ สุดยอดซีอีโอรุ่นใหญ่ คัดเลือกจากผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ส่วน สุดยอด ซีอีโอรุ่นกลาง เปิดรับผู้ประกอบการ ที่เป็นบริษัท จำกัด และบริษัทในตลาด mai เช่นเดียวกับ สุดยอดซีอีโอรุ่นเอสเอ็มอีและการคัดเลือก สุดยอดซีอีโอขวัญใจสื่อมวลชน (Popular Vote) คัดเลือกจากเสนอชื่อ และการโหวตของสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ 2 รอบ

เกณฑ์การให้คะแนนจะพิจารณา คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยตัวแทนของกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ กกร.และมหาวิทยาลัยหอการค้า คำนวณจากค่าเฉลี่ย 3 เกณฑ์ เชิงปริมาณ 60% ดูจากตัวเลขผลประกอบการย้อนหลัง 3 ปี ตัวเลขการลงทุนและตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทั้งหมด 3 ปี เข้าสูตรคำนวณเฉลี่ยแบบดูปองท์ เลือกผู้ที่มีคะแนนสูงสุดในแต่ละสาขาสาขาละ 2 ท่าน

จากนั้น ชั้นที่ 2 ได้กำหนดให้พิจารณาจากเกณฑ์ เกณฑ์การพิจารณาเชิงคุณภาพ 20% ดูจากแบบสอบถามโดยคณะกรรมการจัดทำขึ้นตามมาตรฐานวัดเรื่องของการบริหารและกลยุทธ์ต่างๆ และยังมีเกณฑ์ความยั่งยืนตามหลัก การดำเนินงานด้านความยั่งยืนอีก 20% % จากนั้นจะคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลสุดยอด CEO ในแต่ละสาขา

ขั้นถัดมา the best CEO แต่ละรุ่น จะวัดจากการให้บรรณาธิการสื่อเศรษฐกิจอ่านแบบสอบถามและให้โหวตผู้ที่มีความเหมาะสมมากที่สุดขึ้นเป็น the best CEO รุ่นใหญ่ the best CEO รุ่นกลาง และthe best CEO รุ่น SME ส่งผลให้ในปีนี้มีผู้ผ่านเข้ารับรางวัล 15 รายดังกล่าว