Home ข่าวสารสมาคม เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ 2 ตำแหน่ง

เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ 2 ตำแหน่ง

by admin
42 views

ตำแหน่งผู้จัดการสมาคมฯ 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. อายุ 30-55 ปี
2. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
3. ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี
4. มีใจรักงาน การเข้าสังคม เข้ากับผู้อื่นง่าย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรรค์
5. หากมีประสบการณ์ด้านการสื่อสารมวลชน หรือเคยผ่านงานจัดประชุม-สัมมนา จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สมาคมฯ 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. อายุ 23-50 ปี
2. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
3. ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
4. มีใจรักงาน การเข้าสังคม เข้ากับผู้อื่นง่าย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรรค์


เอกสารประกอบการสมัคร
1. เรซูเม่
2. สำเนาบัตรประชาชน-สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาหลักฐานการศึกษา
4. รูปถ่าย 2 นิ้ว
5. สำเนาผลการทดสอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน
6. สำเนาหนังสือรับรองการฝึกงาน/การทำงาน/การผ่านงาน
7. ผลงาน/การผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ (ถ้ามี)

ส่งใบสมัครมาได้ที่ E-mail : econmass@gmail.com ส่งใบสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย. 2567
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 097 965 8399 (เจ้าหน้าที่สมาคมฯ)