Home ข่าวสารสมาคม เชิญสื่อมวลชนร่วมงานสัมมนาโค้งสุดท้าย เลือกตั้ง 66 ดีเบต…นโยบายเศรษฐกิจ กับ 9 พรรคการเมือง

เชิญสื่อมวลชนร่วมงานสัมมนาโค้งสุดท้าย เลือกตั้ง 66 ดีเบต…นโยบายเศรษฐกิจ กับ 9 พรรคการเมือง

by admin
247 views

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดสัมมนา โค้งสุดท้าย เลือกตั้ง 66 ดีเบต…นโยบายเศรษฐกิจ กับ 9 พรรคการเมือง ทางสมาคมฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯและสื่อมวลชนที่สนใจร่วมทำข่าวในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 8:00 – 12:00 น. ณ อาคาร 23 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

กำหนดการ

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน/รับอาหารว่าง บริเวณอาคาร 23 ชั้น 1

08.30 – 08.40 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน และเชิญ คุณกฤษณะพงศ์ พงศ์แสนยากร นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ กล่าวเปิดงาน

08.45 – 09.15 น รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำเสนอผลโพลนโยบายด้านเศรษฐกิจ

09.15 – 09.30 น. เปิดตัวนักการเมืองทั้ง 9 พรรค พร้อมถ่ายภาพ

09.30 – 10.30 น. ดีเบตรอบที่ 1 ตอบประเด็นคำถามจากโพล

10.30 – 11.30 น. ดีเบตรอบที่ 2 ตอบประเด็นคำถามจากสังคม

11.30 – 11.45 น. ดีเบตรอบที่ 3 สรุปภาพรวมนโยบายพรรคทางด้านเศรษฐกิจ และการจัดลำดับความสำคัญในการนำมาใช้หากจัดตั้งรัฐบาลในอนาคต

11.45 – 12.00 น. พิธีกรสรุปภาพรวม และเชิญผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกัน

12.00 น. จบกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม
คุณธันวา 08-9035-8245
คุณหฤทัย 09-7965-8399