Home ไม่มีหมวดหมู่ เชิญสมาชิกสมัครทุนปริญญาโทมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เชิญสมาชิกสมัครทุนปริญญาโทมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

by admin
379 views

ทุนป.โท ‘65

มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย  เปิดรับสมัครทุนส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ 2 ทุน

เลือกหลักสูตรที่สนใจได้ตามความต้องการ

  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  • หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  • หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

กำหนดการ
✅เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 15 พฤษภาคม 2565
✅ สอบสัมภาษณ์ : 25 – 26 พฤษภาคม 2565
✅ ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ : 31 พฤษภาคม 2565
สมัครอย่างไร : ส่งประวัติย่อแนะนำตัว นำเสนอผลงานที่ผ่านมา ใบปริญญาบัตร และทรานสคริปต์ ในรูปแบบ PDF File ส่งมาที่อีเมล prutcc@utcc.ac.th ภายในเวลา 24.00 น. วันที่ 15 พฤษภาคม 2565
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองประชาสัมพันธ์ โทร. 02697-6781
www.utcc.ac.th มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย UTCC

#EconmassXUTCCwinwin

#winwin

สอบถามโทร 0890358245  ธันวา ภายอุ้ม / ก่า