Home ภาพข่าวกิจกรรม ภาพอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ประจำปี 2566

ภาพอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ประจำปี 2566

by admin
367 views

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง(พศส.)ปี 66 ระหว่าง วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม – วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 รวม 6 สัปดาห์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวเปิดโครงการอบรมพร้อมมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการ

นอกจากนี้ระหว่างโครงการได้มีการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2566 โดยธนาคารกรุงเทพ สาขาฮ่องกง ต้อนรับคณะสื่อมวลชนผู้เข้าอบรม-คณะกรรมการสมาคมฯ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ประจำปี 2566 ศึกษาดูงาน “เปิดโลกนวัตกรรม ก้าวทันเทรนด์การเงินยั่งยืน”

ดูงานนายสิทธิชัย จิวัฒน์ธนากุล เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President ผู้จัดการทั่วไป และ นายอติชาต เหลืองสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President รองผู้จัดการ ฝ่ายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน สาขาฮ่องกง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมให้การต้อนรับ นายกฤษณะพงศ์ พงศ์แสนยากร นายกสมาคมฯ พร้อมคณะกรรมการ และคณะสื่อมวลชน ผู้เข้าอบรม ‘โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.)’ ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นในหัวข้อ “เปิดโลกนวัตกรรม ก้าวทันเทรนด์การเงินยั่งยืน” ในโอกาสเดินทางศึกษาดูงาน ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และเข้าเยี่ยมชมพร้อมร่วมรับฟังการอัปเดตสถานการณ์เศรษฐกิจ ภาพรวมการดำเนินธุรกิจธนาคารกรุงเทพ สาขาฮ่องกง รวมถึงมุมมองโอกาสการค้าการลงทุนจากธนาคาร ในฐานะ ‘ธนาคารชั้นนำระดับภูมิภาค’ ซึ่งมีประสบการณ์ดำเนินงานเกือบ 70 ปีในฮ่องกง และเป็นธนาคารไทยเพียงแห่งเดียว ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจด้านการธนาคารอย่างเต็มรูปแบบ หรือ Full License ในฮ่องกง ปัจจุบันเปิดให้บริการ จำนวน 2 สาขา ได้แก่ สาขาฮ่องกง และสาขาเกาลูน พร้อมมีเครือข่ายสาขาครอบคลุมภูมิภาคอย่างแข็งแกร่ง พร้อมบริการลูกค้าอย่างครบวงจรด้วยความเข้าใจ และเป็น “เพื่อนคู่คิด” เติบโตอย่างมั่นคงไปพร้อมกับลูกค้า

สำหรับ ‘โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.)’ เป็นโครงการอบรมให้ความรู้ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ที่ธนาคารกรุงเทพ กับ สมาคมฯ ได้ร่วมกันริเริ่ม พัฒนา และจัดขึ้นตั้งแต่ ปี 2549 โดยธนาคารกรุงเทพเป็นผู้ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งนับเป็นปีที่ 17

ตลอดระยะรวม 6 สัปดาห์ ทางสมาคมฯได้รับความร่วมมือจากสมาชิกสมาคมฯ ในการเข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดี ซึ่งในสัปดาห์สุดท้าย ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ ดร.ชัชชัย หวังวิวัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “บทบาทสถาบันการศึกษากับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจยั่งยืน” และพิธีรับมอบใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าอบรมทุกคน