Home ภาพข่าวกิจกรรม อบรมโครงการ Econmass Upskill 2024 “Social Media Management Training”

อบรมโครงการ Econmass Upskill 2024 “Social Media Management Training”

by admin
61 views

อบรมโครงการ Econmass Upskill 2024 “Social Media Management Training”

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมโครงการ Econmass Upskill 2024 “Social Media Management Training” ให้กับสมาชิกสมาคมฯ

บรรยายโดย คุณพนธพันธ์ แสงวราภรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความรู้ในการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อพัฒนางานข่าวในยุคที่ดิจิทัลดิสรัปชั่น พร้อมยกระดับการนำเสนอข่าวตามเทรนด์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอนาคต
พร้อมกันนี้ ยังได้รับเกียรติจาก คุณพุทธวรรณ สุภัทรนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ซี ประเทศไทย จำกัด (SEA) เข้าร่วมงาน โดยมีคุณดวงพร อุดมทิพย์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรมฐกิจ กล่าวต้อนรับ ที่สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ชั้น 9 อาคาร B ตึกช้าง