Home พบปะพันธมิตร ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดและข้อเสนอแนะ

ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดและข้อเสนอแนะ

by admin
62 views

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 นางสาวดวงพร อุดมทิพย์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ และคณะกรรมการ ร่วมหารือกับ คุณอรอุมา วัฒนะสุข หัวหน้าสำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ พร้อมทีมประชาสัมพันธ์ของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการทำงานระหว่างกัน