Home พบปะพันธมิตร งานครบรอบ 44 ปี สมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

งานครบรอบ 44 ปี สมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

by admin
38 views

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2567 นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในงานครบรอบ 44 ปี สมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย พร้อมเป็นประธานมอบรางวัล การประกวดภาพข่าวอาเซียน 2024 และการประกวดภาพท่องเที่ยวไทย ณ ห้องมิตร-ติ้ง รูม, สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ เขตปทุมวัน และมีนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มาร่วมมอบรางวัล
โดยมีนายมงคล บางประภา ประธานสมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย นายเทพชัย หว่อง ประธานจัดการประกวดภาพข่าวอาเซียน 2024 นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ นางสาวดวงพร อุดมทิพย์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ พร้อมกรรมการสมาคมฯ และนายกสมาคมอีก 11 สมาคม และสมาชิกสื่อมวลชาติอาเซียน และจีน เข้าร่วมงาน