Home พบปะพันธมิตร ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดและข้อเสนอแนะ

ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดและข้อเสนอแนะ

by admin
23 views

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.2567 นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ให้โอกาสคณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ได้เข้าพบ เพื่อหารือความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งโครงการคนข่าว ขับขี่ปลอดภัย และโครงการ DLT-ECONMASSDRIVE ขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจผู้ใช้ถนน ซึ่งกรมขนส่งทางบกได้ให้ความร่วมมือกับสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ด้วยดีเสมอมา
และครั้งนี้ก็เช่นกัน จะมีโครงการดีๆ มานำเสนอให้สมาชิกผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจเช่นเดิม เพื่อขับขี่รถยนต์-มอเตอร์ไซต์อย่างปลอดภัย ด้วยความรู้แบบอัดแน่นๆในการดูแลรถยนต์เบื้องต้น อาทิ การดูแลหม้อน้ำไม่แห้ง ยางรถต้องเท่าใด กรณีเหตุฉุกเฉินยางแตก ยางแบน เปลี่ยนยางต้องทำอย่างไร เป็นต้น
พร้อมยกตัวอย่างลูกสาวของตัวเอง ต้องให้มาเรียนรู้การขับและใช้รถยนต์ 5 วัน เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน และดูแลรถยนต์ของตัวเอง