Home ข่าวสารสมาคม รับสมัครสมาชิกเข้าร่วมอบรมในโครงการ DLT-ECON DRIVE ขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจผู้ใช้ถนน! #3

รับสมัครสมาชิกเข้าร่วมอบรมในโครงการ DLT-ECON DRIVE ขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจผู้ใช้ถนน! #3

by admin
52 views

กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกันดูแลสมาชิกสมาคมฯ ขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน ใน โครงการ DLT- ECONDRIVE ขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจผู้ใช้ถนน #3 เป็นการจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ให้กับสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ได้ทดลองใช้บริการ การต่อใบอนุญาต สอบใบอนุญาต รูปแบบใหม่

📣 ข่าวดี!! มาอีกแล้ววววว รับสมัครร่วมโครงการ DLT- ECONDRIVE ขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจผู้ใช้ถนน #3  สำหรับสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจทุกท่าน  สามารถเข้าร่วมอบรมเพื่อต่ออายุใบขับขี่ + เพิ่มเติมครอบคลุม กรณีใบขับขี่สูญหาย ( ต้องการออกบัตรใหม่) ลงทะเบียนและแนบเอกสารประกอบได้ ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค. ถึง 9 ส.ค. นี้

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค. ถึง 9 ส.ค 67

  • กรณี สมาชิกที่ไม่มีใบขับขี่ ต้องเรียนขับรถต่อเนื่อง 5 สัปดาห์ หากสมาชิกที่สมัครเข้าร่วมอบรมท่านใดเข้าเรียนไม่ครบตามกำหนด จะไม่มีการออกใบขับขี่ให้เด็ดขาด และทางสมาคมฯขอตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการนี้ในปีถัดไป

ปัจจุบันกรณีใบขับขี่สูญหาย สามารถขอออกบัตรใหม่ โดยไม่ต้องแจ้งความ
เงื่อนไขสำหรับกรณีบัตรหาย 
1. ใบขับขี่หาย (บัตรยังไม่หมดอายุ)
2. ใบขับขี่หาย (หมดอายุไม่เกิน 3 ปี)

📌 เอกสารประกอบการสมัคร สําหรับสมาชิก !!! ต่อใบขับขี่ล่วงหน้าไม่เกิน 6 เดือน หรือหมดอายุไม่เกิน 1 ปี และใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี (หรือกรณีทำบัตรหาย) หลักฐานการต่ออายุใบขับขี่ ดังนี้

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาใบขับขี่เดิม
  3. ใบรับรองแพทย์ (ออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน)

ทั้งนี้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2567 ขอให้นำบัตรประจำตัวประชาชนและใบขับขี่ฉบับจริงมาด้วย

📌 เอกสารประกอบการสมัครสำหรับสมาชิกที่ไม่มีใบขับขี่ อบรมทฤษฎีและ เรียนขับรถต่อเนื่อง 5 สัปดาห์ พร้อมสอบใบขับขี่ได้เลย เอกสารสำหรับผู้เรียนขับรถ มีดังนี้

  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. ใบรับรองแพทย์ (ออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน)

ทั้งนี้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2567 ขอให้นำเอกสารตัวจริงมาด้วย 1. บัตรประชาชนตัวจริง 2. ใบรับรองแพทย์

การเตรียมตัวก่อนมาทำใบขับขี่ใหม่

1. อ่านคู่มือ
https://safedrivedlt.com/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b9%88/

2. ฝึกทำข้อสอบ

https://safedrivedlt.com/%e0%b8%9d%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b9%88/

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 087-965-8399 (เจ้าหน้าที่สมาคมฯ)