Home พบปะพันธมิตร สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ รับมอบหน้ากากผ้าจำนวน 1,000 ชิ้น จาก บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ รับมอบหน้ากากผ้าจำนวน 1,000 ชิ้น จาก บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

by admin
1321 views

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ รับมอบหน้ากากผ้าจำนวน 1,000 ชิ้น จาก บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งต่อให้กับสมาชิกสมาคมฯ เนื่องจากปัจจุบันผู้สื่อข่าวยังคงต้องออกไปปฎิบัติหน้าที่ เสี่ยงกับการรับเชื้อโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในการป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสม

หน้ากากผ้าคุณภาพ 2 รูปแบบ คือ หน้ากากผ้าฝ้ายเส้นใยโพลีเอสเตอร์เพอร์มา และหน้ากากผ้าฝ้ายผสมสแปนเด็กซ์