Home ภาพข่าวกิจกรรม ปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ประจำปี 64

ปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ประจำปี 64

by admin
678 views

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) 2564 หัวข้อ “เปลี่ยนเพื่อปรับ Restart ธุรกิจ-อุตสาหกรรม-ฝ่ามหันตภัย โควิด -19” ได้รับเกียรติจาก คุณทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวปิดโครงการฯพร้อมมอบวุฒิบัตรและมอบรางวัลแก่กลุ่มผู้ชนะการนำเสนอรายงานของผู้เข้าร่วมอบรม โดยมี คุณพิมพ์รภัส ศิริไพรวัน นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมในพิธี