Home ข่าวสารสมาคม ประกาศ !! รับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพฟรี กับคลินิกแพทย์ ไทยประกันชีวิต

ประกาศ !! รับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพฟรี กับคลินิกแพทย์ ไทยประกันชีวิต

by admin
172 views

ไทยประกันชีวิต ร่วมกับ สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จัด “โครงการตรวจสุขภาพประจำปี” สำหรับสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

📍 ปีนี้ขยายสิทธิ์สมาชิก จาก 130 คน เป็น 170 คน 📍

🏥 ลงทะเบียนก่อน ได้สิทธิ์ก่อน

📍ทางสมาคมฯ จะประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับสิทธิ์ตรวจสุขภาพอีกครั้ง ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

 • ต้องเป็นสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ 1 ปีขึ้นไป
 • สมาชิกสมาคมฯที่ลงทะเบียนและลงวันตรวจสุขภาพแล้ว ห้ามยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลงใดๆ ในทุกรณี ยกเว้น อุบัติเหตุฉุกเฉิน หรือ (admit) หากท่านใดไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ทางสมาคมฯขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการในปีถัดไป

โครงการตรวจสุขภาพสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ประจำปี 2567

วัน เวลา และจำนวนการให้บริการ

 • วันที่ 27-30 พฤษภาคม, 17-28 มิถุนายน, 15-31 กรกฎาคม  16-30 สิงหาคม, 16-30 กันยายน และ 15-31 ตุลาคม 2567
 • วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-14.00 น. ปิดทำการในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • จำนวนวันละไม่เกิน 3 ท่าน (รวมจำนวน 170 คน)

การเตรียมตัว

 • งดอาหาร และเครื่องดื่ม (ยกเว้นน้ำเปล่าดื่มได้ปกติ) อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการเจาะเลือด
 • งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ อย่างน้อย 72 ชั่วโมง หรือ 3 วัน ก่อนเข้ารับการเจาะเลือด
 • เริ่มให้บริการเจาะเลือดตั้งแต่ 8.00 น. ของทุกวันทำการเป็นต้นไป
 • ควรงดเครื่องดื่มประเภท ชา กาแฟ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ก่อนเข้ารับการตรวจร่างกาย
 • กรณีสงสัยว่าตั้งครรภ์ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่องดการ X-Ray

การเข้ารับบริการ

 • ติดต่อที่เคาน์เตอร์ห้องแพทย์ ชั้น 3 อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ ถ.รัชดา
  (รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สถานีศูนย์วัฒนธรรม ประตู 4)
 • แจ้งชื่อ “โครงการตรวจสุขภาพสื่อมวลชน” พร้อมแสดงบัตรประชาชนและแจ้ง E-mail สำหรับจัดส่งผลตรวจ

การส่งรายงานผลตรวจสุขภาพ

 • ผลตรวจสุขภาพจะดำเนินการจัดส่งทาง E-mail ตามที่แจ้งไว้กับห้องแพทย์ ภายใน 3 วัน หลังวันตรวจสุขภาพ

ผู้ประสานงานโครงการฯ

 • คุณหลิน ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0990045045

หมายเหตุ

 • ขอความร่วมมือในการไม่เปลี่ยนแปลง รายชื่อ-วัน-เวลา ในการตรวจสุขภาพ ยกเว้นกรณีมีเหตุฉุกเฉิน