Home ข่าวสารสมาคม ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

by admin
79 views

จากที่สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ได้ประกาศรับสมัครผู้จัดการสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ และเจ้าหน้าที่สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจนั้น ผลปรากฎว่า มีผู้สมัครรวม 10 คน แบ่งเป็น ผู้จัดการสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ 7 คน และ เจ้าหน้าที่สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ 3 คน

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐิจ จะทำการคัดเลือก สัมภาษณ์​ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยให้เวลาคนละ 30 นาที โดยมีคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก ผู้จัดการสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ และเจ้าหน้าที่สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ตามประกาศดังกล่าว