Home ข่าวสารสมาคม ประกาศผลการประกวดบทความในโครงการประกวด “บทความข่าวเชิงวิเคราะห์”(ลับคมความคิด) ประจำปี 2565

ประกาศผลการประกวดบทความในโครงการประกวด “บทความข่าวเชิงวิเคราะห์”(ลับคมความคิด) ประจำปี 2565

by admin
1154 views

จากการที่สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจเปิดให้สมาชิกสมาคมฯ ได้ส่งบทความเข้าประกวดในโครงการประกวด “บทความข่าวเชิงวิเคราะห์” (ลับคมความคิด) ประจำปี 2565 จัดโดย สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะในการนำเสนอข่าวด้านเศรษฐกิจ เพื่อคนในสังคมส่วนใหญ่ได้หันมาให้ความสนใจกับข่าวเศรษฐกิจมากขึ้น โดยบทความที่ได้จากโครงการนี้จะได้รับการเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ทั้งในส่วนที่ดำเนินการโดย สมาคมฯ และสื่อต้นสังกัดของสมาชิก ซึ่งจะทำให้สังคมได้รับรู้เกี่ยวกับข่าวเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น

โครงการดังกล่าวทางสมาคมฯ ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทย และจากสถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในการใช้ชื่อ “รางวัลป๋วย อึ๊งภากรณ์” ซึ่งเป็นการเชิดชูเกียรติประวัติ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในฐานะที่เป็นปราชญ์ทางเศรษฐกิจ

สำหรับการส่งผลงาน สมาคมฯ เปิดรับผลงานตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – 21 ธันวาคม 2565

โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ร่วมตัดสิน ประกอบด้วย

คุณชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายองค์กรสัมพันธ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
รศ.ดร.จินตวีร์ เกษมศุข คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม)
รศ.ดร. รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ ผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อผู้ประกอบการและ ผู้บริโภค มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ดร.รัชดา เจียสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี จำกัด และอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

รายละเอียดของรางวัลมีดังนี้
รางวัลยอดเยี่ยม เงินสด 3 หมื่นบาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
รางวัลที่ 1 เงินสด 2 หมื่นบาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
รางวัลที่ 2 เงินสด 1 หมื่นบาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
รางวัลที่ 3 เงินสด 7 พันบาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
รางวัลชมเชย เงินสด 5 พันบาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

สำหรับผลงานที่ส่งเข้าประกวดในปี 2565 มีจำนวน 17 ผลงาน แบ่งเป็น สื่อสิ่งพิมพ์จำนวน 6 ผลงาน, สื่อโทรทัศน์ 5 ผลงาน และสื่อเว็บไซต์ 6 ผลงาน

ทางสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจได้นำส่งบทความให้กับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่านได้พิจารณาและร่วมประชุมสรุปผลคะแนนและสรุปผลการตัดสินประกวดบทความไปแล้วเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ที่ผานมา ณ ห้องประชุมสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

 

ทางสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จึงขอประกาศผลการประกวดบทความในโครงการประกวด “บทความข่าวเชิงวิเคราะห์” (ลับคมความคิด) ประจำปี 2565 โดยมีสมาชิกสมาคมฯที่ได้รับรางวัล ดังนี้

ผลการประกวดบทความ ประจำปี 2565  “รางวัลบทความป๋วย อึ๊งภากรณ์”

ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์

รางวัลที่ 1 ได้แก่ เรื่อง จับพิรุธ “ประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้ม” กับเม็ดเงินลงทุนที่ภาครัฐต้องสูญเสีย
โดย นางสาวอนัญญา จั่นมาลี
หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

รางวัลที่ 2 ได้แก่ เรื่อง อนาคตเศรษฐกิจไทย โอกาส-ความท้าทาย บนไพ่“สามมหาอำนาจ” ที่ต้องเลือก
โดย นายวสวัตติ์ โอดทวี
หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

รางวัลที่ 3 ได้แก่ เรื่อง จากจำนำข้าว..สู่ประกันรายได้ข้าว “กับดักชาวนา” โจทย์ใหญ่รัฐพา “ชาวนา”หลุดพ้นวังวน วางนโยบายช่วยชาวนาแบบยั่งยืน
โดย นางสาวประภาศรี โอสถานนท์
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

 

ประเภทสื่อโทรทัศน์

รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ เรื่อง ปลอด “ดอกเบี้ย-เบี้ยปรับ” ปลายทางแก้หนี้ กยศ. ?
โดย นายถิรพุทธิ์ เปรมมาประยูรวงศา / นายขวัญ โม้ชา / นางสาววชิราภรณ์ นาสวน
สถานีโทรทัศน์ MONO29
เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

รางวัลที่ 1 ได้แก่ เรื่อง ทุกข์ของใคร ค่าไฟแพง รัฐผิดพลาด หรือ ก๊าซขาดแคลน ?
โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
สถานีโทรทัศน์ MONO29
เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

รางวัลที่ 2 ได้แก่ เรื่อง “สกู๊ปข่าว เปิดชีวิตแรงงาน ในวิกฤตเงินเฟ้อหลังโควิด”
โดย นายกมลธร โกมารทัต
สถานีโทรทัศน์ PPTVHD36
เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

 

ประเภทสื่อเว็บไซต์

รางวัลที่ 1 ได้แก่ เรื่อง ถอดบทเรียนจากการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล
โดย นายจีรายุทธ จันทรงสกุล
สำนักข่าว INFOQUEST
เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

รางวัลที่ 2 ได้แก่ เรื่อง หนี้ครัวเรือน มหันตภัยร้าย ทำลายเศรษฐกิจ ถึงเวลาทุกฝ่ายร่วมแก้จริงจัง
โดย นางภัทราภรณ์ เกียรตินันท์
สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย
เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

รางวัลที่ 3 ได้แก่ เรื่อง ชำแหละต้นตอ “ค่าไฟแพง” รัฐบริหารผิดพลาด…ประชาชนรับกรรม
โดย นายปัญญา อินลา
สำนักข่าวไทยมุง
เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

หมายเหตุ :  ทางสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจขอเรียนผู้ที่ได้รับรางวัลในโครงการประกวด “บทความข่าวเชิงวิเคราะห์” (ลับคมความคิด) ประจำปี 2565 เข้ารับมอบรางวัลในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565/2566 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ( กำหนดการทางสมาคมฯจะแจ้งให้ทราบในลำดับถัดไป)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณธันวา ภายอุ้ม (ก่า) โทรศัพท์ 08-9035-8245