สัมมนาทางวิชาการ
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก
ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
 activities180.jpg

บรรยายพิเศษ “บทบาทของไทยในเวทีโลก”
     สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ  จัดบรรยายพิเศษ “บทบาทของไทยในเวทีโลก”โดยมี ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์
เลขาธิการอังค์ถัด(การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา) เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม
สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 9 ถนนพหลโยธิน

ลงประกาศข่าว ฟรี!