สัมมนาทางวิชาการ
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก
ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

( ร่าง) กำหนดการ
สัมมนา “จุดเปลี่ยนการลงทุนโทรคมนาคมไทย”
วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม  2550  เวลา 8.30 - 12.00 น.
ณ ห้องนภาลัย บอลรูม  โรงแรมดุสิตธานี

                                        ******************

8.30-9.00  น.        ลงทะเบียน

9.15-9.45 น.         ดร.สิทธิชัย  โภไคยอุดม 
                              รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีรสารเทศและการสื่อสาร
                              -  ปาฐกถาพิเศษ 
                                   “การจัดการขุมทรัพย์สื่อสารแสนล้านในเวลาที่เหลืออยู่ 7 เดือน”
                              -  ตอบข้อซักถาม

09.45-10.15 น.   รับประทานอาหารว่าง         

10.15-11.45 น.    สัมมนาเรื่อง “จุดเปลี่ยนการลงทุนโทรคมนาคมไทย”
                             โดย...
                             พลเอกสพรั่ง  กัลยาณมิตร  ประธานกรรมการ
                             บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

                             นายวิเชียร  เมฆตระการ  กรรมการผู้อำนวยการ
                             บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

                             นายศุภชัย  เจียรวนนท์  กรรมการผู้จัดการใหญ่
                             บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

                             นายธนา  เธียรอัจฉริยะ  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มพาณิชย์
                             บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 
                             ดำเนินรายการโดย...
                             นายดนัย  เอกมหาสวัสดิ์

11.45– 12.00 น.    ตอบข้อซักถาม /จบการสัมมนา


                                             ***************

ลงประกาศข่าว ฟรี!