• พิมพ์
ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

activities183.jpg

 

      สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจแถลงข่าวงานแรลลี่ “ปันโอกาสแบ่งความสุขให้น้อง” เส้นทางกรุงเทพฯ-ชะอำโดยมีผู้สนับสนุนหลัก คือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ธนาคารออมสิน, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), บริษัท กัลฟ์อิเล็คตริก จำกัด (มหาชน), บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด  และ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด

Joomla
Joomla

Premium Wordpress Themes
Premium Wordpress Themes