Rally
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

โครงการจัดการแข่งขันแรลลี่

หลักการและเหตุผล

 

               ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ กับประชาสัมพันธ์บริษัท และบริษัทเอเยนซี่ต่างๆ มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในเรื่องของงานข่าว และข้อมูลต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนให้งานข่าวสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาผู้สื่อข่าว และประชาสัมพันธ์บริษัทต่างๆ จะติดต่อกันเฉพาะช่วง หรือเวลาที่ต้องการข่าวเท่านั้น

               สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เล็งเห็นว่า ผู้สื่อข่าว และประชาสัมพันธ์บริษัทต่างๆ ควรจะมีกิจกรรมอื่นๆ ที่จะช่วยส่งเสริมและสร้างความรู้จัก คุ้นเคยกันให้มากกว่าที่เป็นอยู่ ซึ่งจะส่งผลให้การเผยแพร่งานข่าวสารทำได้ชัดเจนถูกต้องมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งของกิจกรรมสมาคมฯ ต้องการจะมอบให้กับผู้สื่อข่าวที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ ได้มีโอกาสรู้จักกับแหล่งข่าวให้มากยิ่งขึ้น

การจัดให้มีการพบปะสังสรรค์ระหว่างประชาสัมพันธ์ของบริษัท บริษัทเอเยนซี่ และสื่อมวลชนผ่านการแข่งขันแรลลี่ ที่เน้นบรรยากาศที่เป็นกันเอง สนุกสนานจะสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้น ระหว่างผู้สื่อข่าวและประชาสัมพันธ์บริษัท บริษัทเอเยนซี่ต่างๆได้ในรูปแบบ อย่างไม่เป็นทางการ โดยในปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันเสาร์  – วันอาทิตย์ ในช่วงปลายเดือนกันยายน -ต้นเดือนตุลาคม 2555 ซึ่ง คาดว่า สถานที่จัดงานเลี้ยงรับรองจะมีขึ้นที่ หัวหิน หรือชะอำ หรือ เขาใหญ่

 วัตถุประสงค์การจัดงาน

               1.  เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาสัมพันธ์บริษัท บริษัทเอเยนซี่และผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

               2. เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจ ความสามัคคี และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

               3. เพื่อสร้างความสนุกสนาน ประทับใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรม

               4. รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมแรลลี่ จะนำไปมอบให้ห้องสมุด อุปกรณ์การเรียนและโรงเรียนในโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม

 รูปแบบการจัดงาน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

 ส่วนที่ 1   กิจกรรมการแข่งขันแรลลี่

               เป็นการร่วมกิจกรรมในรูปแบบของการแข่งขัน Rally โดยแบ่งทีม (รถ 1 คัน ต่อผู้โดยสาร 2 ท่าน) ประกอบด้วย ประชาสัมพันธ์บริษัท เอเยนซี่ และผู้สื่อข่าว

        สมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ และประชาสัมพันธ์ และบริษัทเอเยนซี่

ส่วนที่ 2   กิจกรรมงานเลี้ยงกลางคืน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.       ผู้ร่วมงานเกิดความสนุกสนานและประทับใจในกิจกรรม

2.       เกิดความรู้สึกผูกพันและความเป็นกันเองระหว่างแหล่งข่าว ผู้สื่อข่าว และสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

3.       ผู้สื่อข่าวได้รับข่าวสารที่ถูกต้องและสะดวกในการติดต่อ และประสานงานในส่วนของข้อมูลที่จะนำมาทำเป็นข่าว

แรลลี่ " ปันโอกาสแบ่งความสุขให้น้อง "

ให้เรตสมาชิก
activities192.jpg 

          นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันแรลลี่ " ปันโอกาสแบ่งความสุขให้น้อง " พร้อมผู้เข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2550

ประมวลภาพงานแรลลี่ " ตามรอยพ่อ "

ให้เรตสมาชิก
pictactivities50.jpg

แรลลี่ตามรอยพ่อ
            นายชัยสวัสดิ์  กิตติพรไพบูลย์  ปลัดกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน“แรลลี่ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง” สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ โดยจะนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบโครงการ “เสริมสร้างความรู้ อยู่อย่างพอเพียง” แก่โรงเรียนวัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) จังหวัดสมุทรสงคราม 
pictactivities54.jpg
บริจาคสบทมทุน
           วิมล ตัน นายกสมาคมพร้อมคณะกรรมการบริหารผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 10,000 บาท จาก ชัยสวัสดิ์  กิตติพรไพบูลย์  ปลัดกระทรวงคมนาคม เพื่อสบทบทุนโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

อ่านเพิ่มเติม: ประมวลภาพงานแรลลี่ " ตามรอยพ่อ "

แรลลี่การกุศล

ให้เรตสมาชิก

activities21.jpg

แถลงข่าวแรลลี่ตามรอยพ่อ
      สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจแถลงข่าวงานแรลลี่โครงการ "ตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง" เส้นทางกรุงเทพฯ-ระยอง  วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2549 โดยมีผู้สนับสนุนหลักดังนี้  บริษัท ไทยแลนด์  พริวิเลจ คาร์ด จำกัด , สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), ธนาคารอาคารสงเคราะห์,  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด่วน...สมัครช้าหมดสิทธิ
         สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ รับสมัครสมาชิกร่วมสนุกกับแรลลี่ตามรอยพ่อในโครงการ “ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง”  ระหว่าง วันเสาร์ที่ 11-วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2549 นี้  ที่โรงแรมระยอง รีสอร์ท จ.ระยอง แรลลี่เกมง่ายๆ กลางคืนร่วมเฮฮากับงานปาร์ตี้ “ปาฎิหาริย์...ขาสั้น” พร้อมลุ้นโชคกับสอยดาว  และของรางวัล อาทิ ตั๋วเครื่องบิน เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆ มากมาย 

อ่านเพิ่มเติม: แรลลี่การกุศล

แรลลี่ "ปันโอกาสแบ่งความสุขให้น้อง"

ให้เรตสมาชิก

activities183.jpg

 

      สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจแถลงข่าวงานแรลลี่ “ปันโอกาสแบ่งความสุขให้น้อง” เส้นทางกรุงเทพฯ-ชะอำโดยมีผู้สนับสนุนหลัก คือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ธนาคารออมสิน, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), บริษัท กัลฟ์อิเล็คตริก จำกัด (มหาชน), บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด  และ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด

ลงประกาศข่าว ฟรี!