รวมประกาศทั้งหมด
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม อาเซียน เอส ที ไอ ฟอรัม 2016 ( ASEN STI Forum 2016)  ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายนนี้  ณ โรงแรม แชงกรีลา กรุงเทพฯ พบกับปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ร่วมกำหนดอนาคตอาเซียน” โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ พร้อมรับฟังนานาทัศนะบนเวทีสำหรับผู้กำหนดนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในภูมิภาคอาเซียน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และสถาบันการศึกษา คาดว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 400 คน เพื่อร่วมอภิปรายถึงประเด็นปัญหาและความท้าทายที่อาเซียนกำลังเผชิญหน้าอยู่  และหารือถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างกัน ที่จำเป็นต่อการส่งเสริมการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมในอาเซียน อาทิ เครื่องจักรเศรษฐกิจใหม่ของอาเซียน ,การสนับสนุนเงินในการพัฒนานวัตกรรม ,การส่งเสริมผู้ประกอบการและการดึงดูดให้เกิดพื้นที่นวัตกรรม ฯลฯ เพื่อหาบทสรุปจัดทำแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม พ.ศ.2559-2568 ( APASTIImplementation Plan 2016-2025)เพื่อรายงานต่อการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( ASEAN Ministerial Meeting on Science and Technology:AMMST)ในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ ที่ประเทศกัมพูชา +++++++++++++++++++++++++++++++สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:สลิลทิพย์ ทิพยางค์ ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) โทร: 02 2160 5432 ต่อ 904ปรินันท์ วรรณสว่าง ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) โทร: 02 2160 5432 ต่อ 903ตัวแทนประชาสัมพันธ์แอน:092-365-6945 , นก: 081-573-0636

ลงประกาศข่าว ฟรี!