รวมประกาศทั้งหมด
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก
แนะนำหลักสูตรฝึกอบร  ผู้นำมืออาชีพ (The Professional Leader)  วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับผู้บริหารให้มีทักษะการเป็นผู้นำมืออาชีพและสามารถนำเครื่องมือไปใช้พัฒนาตนเองและทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาหลักสูตรการบริหารตนเอง- ความสำคัญของบุคลิกภาพของผู้นำ- 10 บุคลิกภาพที่ดีของผู้นำ- การบริหารอารมณ์อย่างชาญฉลาด- การใช้คำพูดต่อบุคคลรอบข้าง การบริหารบุคคล/ทีมงาน- ความเข้าใจในความแตกต่างของสไตล์ในแต่ละประเภท- ทักษะการบริหารคนเพื่อให้ได้งานและใจ- เทคนิคการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ- กรณีศึกษาการบริหารบุคคล/ทีมงาน การกำหนดกลยุทธ์เพื่อบรรลุเป้าหมาย- การมองและคิดเชิงกลยุทธ์- เครื่องมือที่ใช้ในการขับเคลื่อนโดยการให้บรรลุเป้าหมาย- เทคนิคการนำเสนอแผนงาน/ผลงาน- Workshop : การกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย  แผนงานพร้อมนำเสนอ รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.impressionconsult.com/web/index.php/services/training-course/management-courses/1345-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E-the-professional-leader.htmlโทร 029217921 

ลงประกาศข่าว ฟรี!