• พิมพ์
Designer Hub ศูนย์เผยแพร่ผลงานการออกแบบทุกประเภท ทำหน้าที่รวบรวมผลงานการออกแบบทุกประเภท จากนักออกแบบทั่วประเทศ  เพื่อการออกแบบที่ขับเคลื่อนตามกลไกธุรกิจ เชิญนักออกแบบทุกประเภท ทุก สาขา เข้าร่วมโครงการ Designer Hub เพื่อให้ผลงานของท่าน กระจายไปสู่ สายตาของผู้ที่ต้องการจะใช้บริการ และบุคคลทั่วไป มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงผลงานออกแบบได้ที่ Designer Hub  www.designerhub.in.th  โครงการ Designer Hub เผยแพร่นำเสนอผลงานต่างๆ ผ่านทาง 1.เว็บไซต์ http://www.designerhub.in.th ศูนย์เผยแพร่ผลงานการออกแบบทุกประเภท2.หนังสือนิตยสาร Builder เพื่อวงการออกแบบ ก่อสร้าง ตกแต่ง บำรุงรักษาอาคารและอสังหาริมทรัพย์3. งานแสดงสินค้าต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ เช่น สถาปนิก (ARCHITECT): งานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม    ประโยชน์ที่นักออกแบบจะได้รับ ในการเป็นสมาชิกเว็บ DesignerHub.in.th + เพิ่มช่องทางเผยแพร่ผลงานของนักออกแบบ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง + มีพื้นที่โชว์ PORTFOLIO เปรียบเสมือนนักออกแบบมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง + สร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับนักออกแบบ ในการร้องขอการใช้บริการการออกแบบต่างๆ + นอกจาก DesignerHub.in.th จะเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานแล้ว ยังมีสื่อช่องทางอื่นที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ อาทิ  นิตยสารและเว็บไซต์ในเครือ เป็นต้น + สมาชิกจะได้รับข่าวสารเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจผ่านทาง E-Mail ของท่าน + ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม สัมมนา อบรมที่จัดพิเศษสำหรับสมาชิก รวมถึงงาน Exhibition + และสิทธิพิเศษอื่น ๆ อีกมากมายในอนาคต  การเข้าร่วมโครงการ สมัครสมาชิกฟรี โดยคลิก  www.designerhub.in.th/LoginSignOn เพื่อสร้างโชว์รูมของคุณเองได้ง่ายๆรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก http://goo.gl/89U5GA

Joomla
Joomla

Premium Wordpress Themes
Premium Wordpress Themes