รวมประกาศทั้งหมด
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

ข่าวประชาสัมพันธ์

สวทน.กระทรวงวิทย์ฯ จัดประชุม อาเซียน เอสที ไอ ฟอรัม 2016 กำหนดทิศนวัตกรรมอาเซียน

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม อาเซียน เอส ที ไอ ฟอรัม 2016 ( ASEN STI Forum 2016)  ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายนนี้  ณ โรงแรม แชงกรีลา กรุงเทพฯ พบกับปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ร่วมกำหนดอนาคตอาเซียน” โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ พร้อมรับฟังนานาทัศนะบนเวทีสำหรับผู้กำหนดนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในภูมิภาคอาเซียน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และสถาบันการศึกษา คาดว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 400 คน เพื่อร่วมอภิปรายถึงประเด็นปัญหาและความท้าทายที่อาเซียนกำลังเผชิญหน้าอยู่  และหารือถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างกัน ที่จำเป็นต่อการส่งเสริมการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมในอาเซียน อาทิ เครื่องจักรเศรษฐกิจใหม่ของอาเซียน ,การสนับสนุนเงินในการพัฒนานวัตกรรม ,การส่งเสริมผู้ประกอบการและการดึงดูดให้เกิดพื้นที่นวัตกรรม ฯลฯ เพื่อหาบทสรุปจัดทำแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม พ.ศ.2559-2568 ( APASTIImplementation Plan 2016-2025)เพื่อรายงานต่อการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( ASEAN Ministerial Meeting on Science and Technology:AMMST)ในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ ที่ประเทศกัมพูชา +++++++++++++++++++++++++++++++สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:สลิลทิพย์ ทิพยางค์ ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) โทร: 02 2160 5432 ต่อ 904ปรินันท์ วรรณสว่าง ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) โทร: 02 2160 5432 ต่อ 903ตัวแทนประชาสัมพันธ์แอน:092-365-6945 , นก: 081-573-0636

"JARTON"ร่วมสนับสนุน “อุปกรณ์ประตู” ให้กับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

บริษัท จาร์ตัน กรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิตและส่งออกอุปกรณ์ประตูไม้ กระจก อลูมิเนียม และอุปกรณ์ดิจิตอล ครบวงจร ภายใต้แบรนด์  "JARTON"โดย คุณธีธัช จึงกานต์กุล กรรมการผู้จัดการ  และทีมงาน  ร่วมสนับสนุน “อุปกรณ์ประตู” ให้กับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมูลค่า 200,000 บาท โดยมี รศ.ดร. ปิ่นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ  คณบดี เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อเร็วๆนี้   #www.JARTON.co.th

JARTON ส่งมอบ “อุปกรณ์ประตู”ให้กับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬา

บริษัท จาร์ตัน กรุ๊ป จำกัด “ผู้ผลิตและส่งออกอุปกรณ์ประตูครบวงจร ภายใต้แบรนด์ JARTON”นำทีมโดย คุณธีธัช จึงกานต์กุล กรรมการผู้จัดการ   พร้อมด้วยพนักงาน ได้เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการส่งมอบ “อุปกรณ์ประตู” ให้แก่  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมงบประมาณสนับสนุนกว่า 200,000 บาท โดยมี คณบดี เป็นตัวแทนรับมอบ  ในครั้งนี้ได้ทำการเปลี่ยนระบบล็อคลูกบิดตามอาคารเรียนต่างๆ เพื่อให้มีระบบล็อคที่แน่นหนา แข็งแรงและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น  จนแล้วเสร็จและทำการส่งมอบในวันที่ 7 กันยายน 2559 ที่ผ่านมานี้

แนะนำหลักสูตรฝึกอบร ผู้นำมืออาชีพ (The Professional Leader)

แนะนำหลักสูตรฝึกอบร  ผู้นำมืออาชีพ (The Professional Leader)  วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับผู้บริหารให้มีทักษะการเป็นผู้นำมืออาชีพและสามารถนำเครื่องมือไปใช้พัฒนาตนเองและทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาหลักสูตรการบริหารตนเอง- ความสำคัญของบุคลิกภาพของผู้นำ- 10 บุคลิกภาพที่ดีของผู้นำ- การบริหารอารมณ์อย่างชาญฉลาด- การใช้คำพูดต่อบุคคลรอบข้าง การบริหารบุคคล/ทีมงาน- ความเข้าใจในความแตกต่างของสไตล์ในแต่ละประเภท- ทักษะการบริหารคนเพื่อให้ได้งานและใจ- เทคนิคการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ- กรณีศึกษาการบริหารบุคคล/ทีมงาน การกำหนดกลยุทธ์เพื่อบรรลุเป้าหมาย- การมองและคิดเชิงกลยุทธ์- เครื่องมือที่ใช้ในการขับเคลื่อนโดยการให้บรรลุเป้าหมาย- เทคนิคการนำเสนอแผนงาน/ผลงาน- Workshop : การกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย  แผนงานพร้อมนำเสนอ รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.impressionconsult.com/web/index.php/services/training-course/management-courses/1345-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E-the-professional-leader.htmlโทร 029217921 

ส้มมนา "ล้ง"

กำหนดการประชุมสัมมนา เรื่อง “ทางออก ...... ล้งจีนรุกผลไม้ไทย”ภายใต้ โครงการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์สู่ชายแดนประเทศเพื่อนบ้านและประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมศึกษาผลกระทบกรณีผู้ประกอบการรับซื้อผลไม้ชาวต่างด้าว (ล้งชาวต่างประเทศ) เข้ามาประกอบธุรกิจในแหล่งผลิตผลไม้ของไทย วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.ณ ห้อง Grand Ballroom B ชั้น ๕ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัส แวนด้าแกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร  ๐๙.๐๐– ๐๙.๓๐ น.ลงทะเบียน๐๙.๓๐– ๐๙.๔๐ น.กล่าวต้อนรับโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช๐๙.๔๐– ๑๐.๐๐ น.กล่าวเปิดงานสัมมนาโดย นายวรพันธ์ ประเสริฐยิ่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร ๑๑๐.๐๐– ๑๐.๓๐ น.รับประทานอาหารว่าง๑๐.๓๐– ๑๒.๐๐ น.บรรยาย เรื่อง “ธุรกิจผลไม้ไทยกับล้งข้ามชาติ”โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช๑๒.๐๐– ๑๓.๐๐ น.รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน๑๓.๐๐– ๑๕.๐๐ น.เสวนา เรื่อง “ทางออก ...... ล้งจีนรุกผลไม้ไทย”วิทยากร โดย๑.            นายวรพันธ์ ประเสริฐยิ่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร ๑๒.            นายจิตรกร ว่องเขตกร ผู้อำนวยการกองธรรมาภิบาลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า๓.      นายยสิศร์ อินทรสถิตย์ กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร๔.      นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ๕.      นายสัญชัย ปุรณะชัยคีรี ที่ปรึกษาสมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ไทย๖.      นายพิจิตร จาวินัจ ประธานสหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราด จำกัด๗.      นายประภาส อดิสยเทพกุล บริษัท วรรัตน์ เฟรชฟรุ๊ต จำกัด ดำเนินรายการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์ พิศาลวานิชผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย๑๕.๐๐– ๑๕.๓๐ น.ร่วมแสดงความคิดเห็นและปิดการสัมมนา ส่งรายชื่อ เข้าร่วมได้ที่ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , โทร 02 697 6348 โทรสาร 02 697 6347 

ลงประกาศข่าว ฟรี!