รวมประกาศทั้งหมด
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิณร่วมสัมมนาฟรีในหัวข้อ "ผ่าลายเเทงขุมทรัพย์อสังหาฯ (ใจกลางมหานครกรุงเทพ)

   เชิญร่วมสัมมนาฟรี ในหัวข้อ  "ผ่าลายแทงขุมทรัพย์อสังหาฯ( ใจกลางมหานครกรุงเทพ )" โดย 2 วิทยากรผู้มากประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร AREA คุณ อภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ CEO Angel City Co.,Ltd   สำรองที่นั่งได้ทาง FB : angelcitythai Line ID : angel_city97 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ลงทะเบียน 13.00น.  เริ่มบรรยาย 14.30น. ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558   ณ ราชนาวีสโมสร (ท่าช้าง) ด่วน!!! ที่นั่งมีจำนวนจำกัด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0992837888 

บริจาคสร้างอาคารอเนกประสงค์

นายโกวิท พัววิไล กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ จำกัด และ นาย โตชิยูกิ โนฮาระ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเอชไอ พาวเวอร์ ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด , นางสุวิมล ฤทธิพันธ์ จากบริษัท ไทยจูรองเอ็นจิเนียริ่ง จำกัดและ นายดัสนีย์ พุฒพันธุ์ บริษัท พิษณุ มิโตโย จำกัด ร่วม มอบเงินจำนวน 250,000 บาท เพื่อสนับสนุน การก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนขจรทรัพย์อำรุงโดยมี นางปิยนันท์ โตปิติ ผู้อำนวยการโรงเรียนขจรทรัพย์อำรุง  รับมอบเงินจำนวนดังกล่าว ณ ห้องประชุม โรงเรียนขจรทรัพย์อำรุง เมื่อเร็วๆ นี้  

เชิญร่วมงานสัมมนา "นับถอยหลังประมูล 4G...พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล"

การจัดสัมมนา “นับถอยหลังประมูล  4 G  ... พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล”วันที่   วันศุกร์ที่  30   ตุลาคม  2558  ( 08.30 – 12.00 น.)                                                           สถานที่  โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ห้องวิภาวดี บอลรูม B                                                                                                                                                           กำหนดการ                                                                                                                                                   08.30 -09.00 น.         ลงทะเบียน09.00 – 09.30 น.         ปาฐกถาพิเศษ “จากนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล สู่โรดแม็ป 4 G”                                                               ดร.อุตตม  สาวนายน    รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร09.30 – 12.00 น.         สัมมนา “นับถอยหลังประมูล 4 G … พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล”                                                          รองศาสตราจารย์สุธรรม  อยู่ในธรรม     คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานสถาบันวิชาการนโยบายกิจการสาธารณะกับธุรกิจและกำกับดูแล                                                     รศ.ดร.บวร  ปภัสราทร   อดีตคณบดี  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี                                                                                        คุณสุพันธุ์  มงคลสุธี   ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย                                                               คุณฐากร  ตัณฑสิทธิ์      เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ    12.00 น.               ปิดการสัมมนา                                                       

โครงการ Designer Hub ศูนย์รวมข้อมูลและผลงานนักออกแบบ สร้างโชว์รูมเพื่อเผยแพร่ผลงานออกแบบฟรี

Designer Hub ศูนย์เผยแพร่ผลงานการออกแบบทุกประเภท ทำหน้าที่รวบรวมผลงานการออกแบบทุกประเภท จากนักออกแบบทั่วประเทศ  เพื่อการออกแบบที่ขับเคลื่อนตามกลไกธุรกิจ เชิญนักออกแบบทุกประเภท ทุก สาขา เข้าร่วมโครงการ Designer Hub เพื่อให้ผลงานของท่าน กระจายไปสู่ สายตาของผู้ที่ต้องการจะใช้บริการ และบุคคลทั่วไป มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงผลงานออกแบบได้ที่ Designer Hub  www.designerhub.in.th  โครงการ Designer Hub เผยแพร่นำเสนอผลงานต่างๆ ผ่านทาง 1.เว็บไซต์ http://www.designerhub.in.th ศูนย์เผยแพร่ผลงานการออกแบบทุกประเภท2.หนังสือนิตยสาร Builder เพื่อวงการออกแบบ ก่อสร้าง ตกแต่ง บำรุงรักษาอาคารและอสังหาริมทรัพย์3. งานแสดงสินค้าต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ เช่น สถาปนิก (ARCHITECT): งานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม    ประโยชน์ที่นักออกแบบจะได้รับ ในการเป็นสมาชิกเว็บ DesignerHub.in.th + เพิ่มช่องทางเผยแพร่ผลงานของนักออกแบบ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง + มีพื้นที่โชว์ PORTFOLIO เปรียบเสมือนนักออกแบบมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง + สร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับนักออกแบบ ในการร้องขอการใช้บริการการออกแบบต่างๆ + นอกจาก DesignerHub.in.th จะเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานแล้ว ยังมีสื่อช่องทางอื่นที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ อาทิ  นิตยสารและเว็บไซต์ในเครือ เป็นต้น + สมาชิกจะได้รับข่าวสารเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจผ่านทาง E-Mail ของท่าน + ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม สัมมนา อบรมที่จัดพิเศษสำหรับสมาชิก รวมถึงงาน Exhibition + และสิทธิพิเศษอื่น ๆ อีกมากมายในอนาคต  การเข้าร่วมโครงการ สมัครสมาชิกฟรี โดยคลิก  www.designerhub.in.th/LoginSignOn เพื่อสร้างโชว์รูมของคุณเองได้ง่ายๆรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก http://goo.gl/89U5GA

เชิญเข้าร่วมการเสวนาสื่อมวลชน เรื่อง “กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับใหม่”

new_582 ด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้แก่สื่อมวลชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (การคุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิและกำหนดข้อยกเว้นการกระทำละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดง) ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2558 และพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 (กำหนดความผิดสำหรับการทำซ้ำในโรงภาพยนตร์ และกำหนดข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์สำหรับคนพิการ) ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2558 จึงได้กำหนดจัดการเสวนาสื่อมวลชน เรื่อง “กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับใหม่” ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่  13  สิงหาคม  2558  เวลา 13.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ (ห้องเธียร์เตอร์) ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

 
ขอได้โปรดส่งใบตอบรับการเข้าร่วมการเสวนาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย   ทางโทรสารหมายเลข 0 2-509-9563 หรือ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ภายในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ลงประกาศข่าว ฟรี!