รวมประกาศทั้งหมด
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียนเชิญสัมมนาฟรี หัวข้อ “ถอดรหัสการค้าอาเซียน เซียนยุทธศาสตร์สร้างโอกาสสู่ความสำเร็จ” ตลาดอาเซียนและเอเชียใต้

พบกันอีกครั้งกับสัมมนาฟรี มีคุณค่า!! กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์  โดยศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ จัดสัมมนาโครงการ One Stop Export Service Center (OSEC) Clinic 2016 ภายใต้หัวข้อ “ถอดรหัสการค้าอาเซียน เซียนยุทธศาสตร์สร้างโอกาสสู่ความสำเร็จ” ตลาดอาเซียนและเอเชียใต้ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถ. รัชดาภิเษก เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสาร เรียนรู้กฎ ระเบียบ ขั้นตอนการนำเข้า-ส่งออกที่ถูกต้อง รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลให้ได้เกณฑ์มาตรฐานสากลเข้าสู่ตลาดฮาลาลในอาเซียน อีกทั้งการสร้างโอกาสในตลาดใหม่ที่กำลังมีความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้น ได้แก่ ตลาดเอเชียใต้ (อินเดีย บังกลาเทศ ศรีลังกา) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิมพ์รภัช และ คุณเหมือนฝัน  เบอร์โทร. 02-233-2345  มือถือ. 09-0530-6951 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1LM0u9ftw1vWfVglZqVRzQkNuhwbnNhH38fRxeuT-sWA/edit?usp=sharing

เรียนเชิญสัมมนาฟรี หัวข้อ “ถอดรหัสการค้าอาเซียน เซียนยุทธศาสตร์สร้างโอกาสสู่ความสำเร็จ” ตลาดฮาลาลในอาซียน

พบกันอีกครั้งกับสัมมนาฟรี มีคุณค่า!! กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์  โดยศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ จัดสัมมนาโครงการ One Stop Export Service Center (OSEC) Clinic 2016 ภายใต้หัวข้อ “ถอดรหัสการค้าอาเซียน เซียนยุทธศาสตร์สร้างโอกาสสู่ความสำเร็จ”ตลาดฮาลาลในอาซียน ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถ. รัชดาภิเษก เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสาร เรียนรู้กฎ ระเบียบ ขั้นตอนการนำเข้า-ส่งออกที่ถูกต้อง รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลให้ได้เกณฑ์มาตรฐานสากลเข้าสู่ตลาดฮาลาลในอาเซียน อีกทั้งการสร้างโอกาสในตลาดใหม่ที่กำลังมีความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้น ได้แก่ ตลาดเอเชียใต้ (อินเดีย บังกลาเทศ ศรีลังกา) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิมพ์รภัช และ คุณเหมือนฝัน  เบอร์โทร. 02-233-2345  มือถือ. 09-0530-6951 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1LM0u9ftw1vWfVglZqVRzQkNuhwbnNhH38fRxeuT-sWA/edit?usp=sharing

สัมมนา,เศรษฐกิจ,อนาคตค้าปลีกไทยในอาเซียน

กำหนดการสัมมนาเรื่อง “อนาคตค้าปลีกไทยและอาเซียน” (ภายใต้ โครงการจัดทำดัชนีค้าปลีกของไทย)โดย กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยวันจันทร์ที่ 25มกราคม 2559 เวลา 10.30-15.30น.ณ ห้องคริสตัล 2-3 ชั้น 3โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ                                                                                10.00-10.30น.  ลงทะเบียน 10.30-10.45น.  กล่าวรายงานสัมมนาโดย คุณไฉไล  เตือนวีระเดชผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ 10.45-11.00 น.กล่าวเปิดงานสัมมนาโดย คุณสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ 11.00-11.40 น.นำเสนอเรื่อง “ดัชนีค้าปลีกไทยและทิศทางการค้าปลีกของอาเซียน”  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์  พิศาลวานิชผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 11.40-11.50 น.พักรับประทานอาหารว่าง 11.50-12.30 น. เสวนาเรื่อง“อนาคตค้าปลีกไทยและอาเซียน”โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านค้าปลีก1.    คุณวิโรจน์ นรารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักบัญชีประชาชาติสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ2.    คุณปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล ประธานคณะกรรมการค้าปลีกและค้าส่งสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย3.    คุณสมชาย พรรัตนเจริญ นายกสมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย4.    คุณณัฐพงศ์ กิจนิจชีวะ ผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสปฏิบัติการบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ดำเนินรายการโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์  พิศาลวานิชผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 12.30-13.30 น.รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน13.30-15.30 น.บรรยายเรื่อง “ธุรกิจการค้าปลีกของไทย” โดย ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสมาคมผู้ค้าปลีกไทย 

เชิญร่วมงานเสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 162: "การตลาดและการขายอสังหาริมทรัพย์แบบ Online"

 Online Marketing ในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่ รวมถึงเทคนิคการซื้อสื่อ Online          ระหว่างการดำเนินธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ online Marketing อย่างมีประสิทธิผล กับ การไม่ใช้ หรือใช้อย่างไม่มีประสิทธิผล นั้นสร้าง productivity ได้ต่างกันอย่างมาก และจะมากขึ้นเรื่อยๆ หากเรานิ่งเฉยในสังคมปัจจุบัน เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าระบบonline นั้นเข้ามามีอิทธิพลในกิจกรรมทุกภาคส่วนของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ‘ภาคธุรกิจ’และด้านอสังหาริมทรัพย์เองก็เป็นส่วนหนึ่งในภาคธุรกิจ ถึงแม้จะมีภาคกิจกรรมเศรษฐกิจอื่นๆ อีกมากมาย แต่เราไม่สามารถมองข้ามธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ เพราะธุรกิจนี้ เปรียบได้กับกระจกใบใหญ่ที่สะท้อนสภาพเศรษฐกิจโดยรวม ทั้งยังสร้างผลตอบแทนเป็นมูลค่ามหาศาลและด้วยเหตุเหล่านี้ อสังหาริมทรัพย์จึงเป็นธุรกิจลงทุน การจะทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต้องอาศัยใจรัก กำลังทรัพย์ ความรู้ความเข้าใจในความเป็นธุรกิจประเภทนี้ และอีกส่วนสำคัญคือ การทำการตลาด ในปัจจุบันที่อินเตอร์เนตเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันถ้าเรามีโฆษณาลงบนโลกออนไลน์ เพียงลูกค้าคลิ๊ก ก็ถือว่าเป็นการแนะนำตัวเรากับลูกค้าแล้ว           มูลนิธิฯ จึงจัดเสวนาหัวข้อ "การตลาดและการขายอสังหาริมทรัพย์แบบ Online" เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและก้าวทันต่อสภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วกำหนดการ12:30ลงทะเบียน13:00เปิดการเสวนาและรายงานกิจกรรม ศาสตราภิชาน กิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธานมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย13:15อัพเดทสถานการณ์: ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่พลาดไม่ได้ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย14:15การตลาดและการขายอสังหาริมทรัพย์แบบ Online โดยวิทยากรดังนี้:14:20คุณพรพรหม กฤดากร ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทและเว็บไซต์ LeaderWings.co และผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ CEOblog.co เว็บไซต์ให้ ข้อมูลความรู้และแรงบันดาลใจในการสร้างและบริหารธุรกิจออนไลน์ให้กับนักธุรกิจSMEและE-Commerceดำเนินธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายInformation productsขายทั่วประเทศโดยไม่มีหน้าร้านและทำการตลาดผ่านอินเตอร์เน็ต เกือบ 100%15:10พัก-รับประทานเครื่องดื่ม เครื่องเคียง15:25คุณอุกฤษฏ์ ตั้งสืบกุล ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารบริษัท Minted Images, My Digital Partner, และ Real Smart Solutions  ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ขององค์กรขนาดใหญ่ ในการคิดกลยุทธ์ วางแผนการตลาดและบริหารสื่อออนไลน์ มากกว่า 10 ปี ให้กับองค์กรและแบรนด์ขนาดใหญ่16:15คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท แองเจิ้ลซิตี้ จำกัด และบริษัท แองเจิ้ลเคนแอนด์สกายจำกัด  เป็นบริษัทที่ให้บริการให้คำแนะนำข้อมูลและคำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร เป็นเวลามากกว่า 20 ปี17:00ซักถาม/ ปิดการเสวนา ลงทะเบียนได้ที่ --- http://www.thaiappraisal.org/thai/monthly/monthly.php

ขอเรียนเชิญร่วมงานแถลงข่าว บริษัท ซุปเปอร์ริช อินเตอร์เนชั่นเนล เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด

ในนาม บริษัท ซุปเปอร์ริช อินเตอร์เนชั่นเนล เอ็กซ์เชนจ์(1965) จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อันดับต้นๆ ของประเทศไทย มากว่า 50 ปี ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว “ทิศทางองค์กรและกลยุทธ์ทางธุรกิจปี 2559 เพื่อตอบรับการเปิด AEC” ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 13.30 - 15.30น. ณ ห้องบอลรูม 2 โรงแรมเอส 31 (S31) สุขุมวิท 31 (BTS พร้อมพงษ์) โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้  13.30 – 14.00 น.            ลงทะเบียนสื่อมวลชน / รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม14.00 – 14.05 น.            พิธีกรกล่าวต้อนรับ โดย ดร.อริสรา กำธรเจริญ14.10 – 15.00 น.            เริ่มการแถลงข่าว “ทิศทางองค์กรและกลยุทธ์ทางธุรกิจปี 2559 เพื่อตอบรับการเปิดAEC”                                    โดย คุณปิยะ ตันติเวชยานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซุปเปอร์ริช อินเตอร์เนชั่นเนล เอ็กซ์เชนจ์(1965) จำกัด15.05 – 15.15 น.            ถาม – ตอบ15.15 – 15.25 น.            ถ่ายภาพ15.30 น.                       จบการแถลงข่าว   ในโอกาสนี้ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนของท่านเข้าร่วมงานแถลงข่าวตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีเช่นเคยและขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณปิยะภัทร์ และ คุณศุภิกา โทร.02-631-2290-5   ขอแสดงความนับถือ ภรภัทร ปิยะคณิน     ผู้อำนวยฝ่ายการสื่อสารองค์กรบริษัทซุปเปอร์ริชอินเตอร์เนชั่นเนลเอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด

ลงประกาศข่าว ฟรี!