การเงินและการลงทุน
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

การเงินและการลงทุน

นวกิจประกันภัย ไว้วางใจ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน

นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร กรรมการผู้อำนวยการ และ นางสาวสุกัญญา ปัณฑพรรธน์กุล กรรมการ บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามกับ นางสาวอารยา ธีระโกเมน กรรมการอำนวยการ และ นางสาวภาวิณี องค์วาสิฏฐ์ หัวหน้าธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ในการเป็นผู้บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆ นี้

ให้การซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นเรื่องง่ายๆ ผ่าน CNS iFund บริการใหม่ล่าสุดจากบล.พัฒนสิน

บล.พัฒนสินเปิดให้บริการการซื้อขายหน่วยลงทุนด้วยโปรแกรม CNS iFund บนระบบอินเทอร์เน็ต บริการใหม่ล่าสุดที่เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ให้นักลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้หลายบลจ.ด้วยตนเองผ่านบัญชีเดียว พร้อมจัดรายการโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับนักลงทุน ตั้งแต่วันนี้ - 31  มี.ค. 54


นายสุเทพ  พีตกานนท์ ประธานกรรมการและรักษาการประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมของอุตสาหกรรมกองทุนรวมเติบโตปีละประมาณ 20 % ต่อปี และมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต บริษัทฯ จึงเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกองทุนรวมโดยเปิดบริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านโปรแกรม CNS iFund บนระบบอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ให้แก่นักลงทุนโดยสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้หลายบลจ.ด้วยตนเองผ่านบัญชีเดียว และสามารถตรวจสอบพอร์ตการลงทุนได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ นักลงทุนยังสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลกองทุนต่างๆ เช่น ผลการดำเนินงานย้อนหลัง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้ ในโอกาสฉลองครบรอบ 40 ปี บริษัทฯ จึงได้มีการจัดรายการโปรโมชั่นสุดพิเศษเพื่อสมมนาคุณแก่ลูกค้าขึ้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย. 2553 ถึง 31 มี.ค 2554 สำหรับผู้ที่เปิดบัญชีกองทุนรวม CNS iFund และมียอดลงทุนสะสมสูงสุด 5 ท่านแรกในบัญชีกองทุนรวม ณ วันที่ 31 มี.ค. 54 รับทันที iPhone4 (16 GB) มูลค่า 23,808 บาท จำนวน 5 รางวัล และสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีและมียอดเงินลงทุนสะสม ณ วันที่ 31 มี.ค. 54 ทุกๆ 100,000 บาท รับสิทธิในการจับรางวัล 1 สิทธิ เพื่อลุ้นจับรางวัล iPhone4 (16 GB) มูลค่า 23,808 บาท จำนวน 5 รางวัล โดยนักลงทุนที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cnsrealtime.com หรือ Investment Support  0-2638-5500

วันนี้มนุษย์เงินเดือนก็มีสิทธิ์เลือกได้!!

วันนี้มนุษย์เงินเดือนก็มีสิทธิ์เลือกได้!!

 

ไม่ว่าจะเป็นเลขานุการ อาจารย์มหาวิทยาลัย นักบัญชี วิศวกร สถาปนิก พยาบาล หรือแม้แต่ผู้บริหารระดับสูง ก็เรียกได้ว่าล้วนเป็นมนุษย์เงินเดือนกันทั้งนั้น ซึ่งต่างมุ่งมั่นทำงานเพื่อมีเงินเดือนมาเลี้ยงตัวเองและครอบครัว รวมทั้งให้งานที่อยู่ในส่วนรับผิดชอบออกมาดีที่สุด เพราะหวังว่าบริษัทจะเห็นความดีความชอบ และได้เห็นตัวเลขเงินในบัญชีตอนสิ้นเดือนเพิ่มสูงขึ้นเป็นรางวัลตอบแทน

 

แต่ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน หลายบริษัทคงไม่สามารถสานฝันให้กับพนักงานตัวเองในแง่ผลตอบแทนที่เพิ่มสูงขึ้นได้ทุกคน ธนาคารทหารไทย หรือ TMB เข้าใจถึงภาวะบีบคั้นที่นายจ้างกำลังเผชิญอยู่ ในขณะเดียวกัน ก็เข้าใจความต้องการในฝั่งของลูกจ้างเป็นอย่างดีเช่นกัน วันนี้ TMB จึงได้นำเสนอมิติใหม่ของบริการบัญชีเงินเดือน "ทีเอ็มบี ทรี-ดี" ที่มั่นใจว่าจะช่วยตอบสนองความต้องการของทั้งสองฝ่ายได้มากขึ้น

 

นายจ้างได้มากกว่าให้

ความมั่นคงและสวัสดิการขององค์กรเป็นองค์ประกอบหลักที่จะจูงใจให้พนักงานตัดสินใจร่วมงานและเป็นแรงขับให้มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง หลายองค์กรตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคล จึงหันมาใส่ใจดูแลและให้ความสำคัญกับสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของพนักงานมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานในการบริหารเงินในยุคที่มีภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ องค์กรจึงจำเป็นต้องหาเครื่องมือในการช่วยแบ่งเบาภาระให้แก่พนักงาน

 

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TMB ให้ความเห็นว่า "แนวทางการให้บริการเงินเดือนในมิติใหม่ของ " ทีเอ็มบี ทรี-ดี" คือการนำเสนอการบริหารเงินออมรูปแบบใหม่ๆ ที่เข้ากับไลฟ์สไตล์ของมนุษย์เงินเดือนโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ตรงจุดที่มีความหลากหลายในทุกๆ องค์กร เริ่มตั้งแต่การคุ้มครองประกันอุบัติเหตุเพิ่มเติม ฟรีค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมทางการเงิน หรือวงเงินพร้อมใช้ในกรณีฉุนเฉิน เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความแตกต่างของบัญชีเงินเดือนปกติให้สามารถทำประโยชน์ได้มากกว่าแค่เป็นบัญชีที่ไว้รับเงินเดือนเพียงอย่างเดียว ซึ่งการเปิดมิติบริการบัญชีเงินเดือนรูปแบบใหม่นี้ เป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์ที่พนักงาน จะได้รับ นอกเหนือจากประกันสังคม ประกันสุขภาพ หรือเงินทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่ปกติจะได้รับจากนายจ้างอยู่แล้ว TMB จึงมั่นใจว่าสิทธิประโยชน์เช่นนี้ จะเพิ่มความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อองค์กรมากขึ้น และจะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการทำงานให้กับองค์กรได้เป็นอย่างดี

 

ลูกจ้างเลือกได้

 

บัญชีที่ให้ความคุ้มครองชีวิต พร้อมความมั่นคงให้ครอบครัว

ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ บางครั้งอาจเป็นภาระสำหรับหลายๆคน เพราะต้องมีค่าใช้จ่ายประจำหลายอย่างในชีวิตอยู่แล้ว แต่ทุกคนก็กังวลว่า หากเกิดอะไรขึ้นกับตนเอง แล้วครอบครัวที่อยู่ข้างหลังจะเป็นอย่างไร แต่จากนี้ไป พนักงานเงินเดือนสามารถเลือกรับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล สูงสุดถึง 1 ล้านบาท ทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมงได้ และไม่ต้องผูกมัดกับการเสียค่าเบี้ยประกันรายปีตลอดอายุบัญชีกับบัญชีออมทรัพย์ TMB Savings Care อีกทั้งยังไม่ต้องตรวจสุขภาพหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมอีกด้วย

 

หมดกังวล เรื่องเงินสะดุด

มนุษย์เงินเดือนหลายคนคงเคยประสบปัญหาเงินช้อตนิด ช้อตหน่อย ช่วงใกล้สินเดือน หรืออีกหลายๆ คน บางครั้งอยากซื้อของอะไรก็ตาม ก็ต้องห่วงหน้าพะวงหลัง เพราะว่ากลัวใช้เงินที่มีอยู่ได้ไม่ถึงสิ้นเดือน หรือถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน จำเป็นต้องใช้เงินทันที แต่ไม่อยากรบกวนขอยืมจากใคร จะทำเรื่องขอวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลก็ต้องใช้เวลาและเอกสารหลายอย่าง วงเงินฉุกเฉินพร้อมใช้ทันที สิทธิประโยชน์ที่มาพร้อมกับบัญชีออมทรัพย์ TMB No Worry ที่มนุษย์เงินเดือนเลือกได้ จึงถูกพัฒนาขึ้นมา พนักงานสามารถรับวงเงินฉุกเฉินพร้อมใช้สูงสุดถึง 50% ของรายได้ประจำต่อเดือน หรือสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท ทำให้ไม่ต้องกังวลกับปัญหาเงินขาดมือ พร้อมทั้งสามารถเบิกถอนเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านเครื่องเอทีเอ็มทั่วประเทศและสะดวกยิ่งขึ้น เพราะสามารถจ่ายเงินคืนได้ด้วยระบบชำระเงินอัตโนมัติเมื่อฝากเงินเข้าบัญชี ไม่ก่อให้เกิดปัญหาหนี้สะสม

 

สุดคุ้ม จ่าย กด โอน ฟรีค่าธรรมเนียม!

ชีวิตและการทำงานในปัจจุบันทำให้เราต้องเร่งรีบแข่งขันกับเวลาอยู่เสมอ ทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้พนักงานประหยัดเวลาแถมประหยัดค่าใช้จ่ายคือ การทำธุรกรรมต่างๆ เช่น จ่ายบิล ถอนและโอนเงิน ผ่าน TMB Electronic Banking โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม ทำให้พนักงานออฟฟิศประหยัดเวลาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ในแต่ละเดือนสูงสุด ถึง 20 ครั้งต่อเดือน หรือประมาณ 3,600 บาทต่อปี กับการทำธุรกรรมผ่านบัญชีออมทรัพย์ TMB No Fee

 

นายปิติ ปิดท้ายว่า "ในส่วนขององค์กร ปัจจัยสำคัญที่แผนกทรัพยากรบุคคลควรคำนึงถึงเป็นอย่างยิ่ง นอกเหนือจากดอกเบี้ยราคาพิเศษ วงเงินกู้ที่สูงขึ้นหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ในการที่จะให้ธนาคารเข้ามาบริการบัญชีเงินเดือนพนักงาน คือ ความปลอดภัยของข้อมูลของพนักงาน ศักยภาพในการนำส่งข้อมูลหรือเป็นตัวแทนของบริษัทในการเข้าส่งเงินเดือนให้พนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีโปรแกรมที่ใช้งานง่าย มีระบบป้องกันการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลเงินเดือน อีกทั้งต้องมีความยืดหยุ่นสูง ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขต่างๆ ให้เหมาะกับความต้องการขององค์กร อาทิ วัน-เวลา ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ผ่านช่องทางที่ปลอดภัยไม่ว่าจะผ่านช่องทางสาขาหรืออินเตอร์เน็ต

 

เทรนด์ใหม่ของบริการบัญชีเงินเดือนที่มาพร้อมสิทธิประโยชน์ที่เหนือกว่าบริการบัญชีเงินเดือนธรรมดานี้เรียกได้ว่าเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าอย่างยิ่งกับทั้งองค์กรและพนักงาน อีกทั้งยังเป็นจุดเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรและพนักงานได้ดีอีกทางหนึ่งด้วย

 

#####

 

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  หรือ TMB ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2500 ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ และประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ วาณิชธนกิจและธุรกิจอื่นๆ เช่น การเป็นตัวแทนจำหน่ายประกัน

 

TMB มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าประเภทต่างๆ ผ่านเครือข่ายสาขารวมทั้งสิ้น 487 สาขา สำนักงานแลกเปลี่ยนเงิน 102 แห่ง เครื่องเอทีเอ็มจำนวน 2,195 เครื่อง รวมทั้งให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ

 

TMB เป็นธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีสินทรัพย์รวม 550,534 ล้านบาท (ณ วันที่ 30 ก.ย. 52) นับเป็นธนาคารที่มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเป็นอันดับหกในระบบธนาคารพาณิชย์ของไทย

 

* * * * * *

www.tmbbank.com

* * * * * *

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ:

สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร โทร. 02 299 1950, 1953 / 02 242 3260 / 089 967 1411

 

เวิรฟ

คุณนิธิดา อัศวนิพนธ์ (นิด้า) โทร.02-204-8226 หรือ 081-628-9848 หรือ

คุณพรทิภา อยู่แสง (อั๋น) โทร.02-204-8078 หรือ 081-813-4429

บล.พัฒนสินเปิดตัว CNSRealtime on iOS ฟีเจอร์ใหม่มาแรง รองรับการเทรดผ่าน iPad

บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เปิดตัว CNSRealtime on iOS ฟีเจอร์น้องใหม่มาแรง พัฒนาขึ้นเพื่อตอบไลฟ์สไตล์ของนักลงทุนที่ชื่นชอบการใช้เทคโนโลยีแบบล้ำสมัย โดยโปรแกรมดังกล่าวได้รับการออกแบบให้สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้อย่างง่ายดายผ่าน iPad โดยเฉพาะ รวมถึงยังสามารถใช้งานโปรแกรมดังกล่าวได้ดีผ่าน iPhone และ iPod Touch อีกด้วย ทั้งนี้ CNSRealtime on iOS ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในงาน "Official Launch iPad in Thailand" ณ iStudio ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆ นี้

 

บล.พัฒนสิน ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการเงินการลงทุนด้วยมาตรฐานระดับสากล   ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 40 ปี ได้ทำการพัฒนาโปรแกรม CNSRealtime on iOS ขึ้น ด้วยการออกแบบที่เหนือชั้นเพื่อรองรับการซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์อย่างชาญฉลาดผ่าน "Apple application feature" โดยมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่ง่ายดาย อำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน ให้สามารถใช้งาน Apple iOS ทำการ เทรดได้อย่างรวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา อีกทั้งโปรแกรมยังแสดงผลอย่างมีประสิทธิภาพ และพอดีกับหน้าจอที่ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น iPhone, iPod Touch หรือ iPad เนื่องมาจากความสามารถที่ตอบสนองความต้องการของนักลงทุนได้อย่างแท้จริงนั่นเอง CNSRealtime on iOS จึงถือเป็นฟีเจอร์สำหรับการลงทุนที่โดดเด่นน่าจับตามองที่สุดในขณะนี้ โดยนักลงทุนจะสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นนี้ด้วยตนเอง และใช้บริการการเทรดผ่าน iPad อย่างเต็มรูปแบบที่ Apple App Store ภายในต้นปี 2554 หรือหากสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ทาง www.cnsrealtime.com หรือ Investment Support 0-2638-5500 


จุดเด่นของโปรแกรม CNSRealtime on iOS

  • ติดตามข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์: ภาพรวมตลาดฯ (Market Summary, Market Watch), การเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์
    (Most Swing, Most Active Value/Volume, Top Gainer, Top Loser)
  • ตรวจสอบพอร์ตการลงทุนและสถานะการส่งคำสั่งได้รวดเร็ว
  • แม่นยำด้วยข้อมูลบทวิเคราะห์จากทีมงานวิจัยหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ มากด้วยประสบการณ์ (Integrated Research Paper - PDF format)
  • ข่าวสารน่าสนใจจาก CNSRealtime facebook page

ลงประกาศข่าว ฟรี!