พลังงาน
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

พลังงาน

ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษแก้ โลกร้อน เปิดบ้านต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก สมาชิกจากสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทยกว่า 50 คน เยี่ยมชมกระบวนการผลิตเยื่อและกระดาษที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งสมาชิกทุกคนต่างได้รับความรู้และความเข้าใจในกระบวนการผลิตกระดาษมากขึ้น และประทับใจกับโมเดล "กระดาษจากคันนา" ซึ่งทางดั๊บเบิ้ล เอ ให้ความสำคัญกับการสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรกว่า 1.5 ล้านราย ในการปลูกต้นกระดาษบนคันนาหรือตามพื้นที่ว่างทางการเกษตรที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ และเป็นทางเลือกสำหรับ องค์กรที่ให้ความสำคัญกับการจัดซื้อสีเขียว เพราะทุก 1 รีมจะช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากบรรยากาศ 12.5 กิโลกรัม นอกจากนี้ทุกคนยังได้รับต้นกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ เป็นของที่ระลึกกลับบ้านไปอีกด้วย

เอ็น พี เอส ร่วมกับชุมชนทอดกฐินสามัคคี 22 วัด สืบสานประเพณีทางพุทธศาสนา

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็น พี เอส หนึ่งในผู้นำด้านพลังงานและพลังงานหมุนเวียน ในนามโครงการพนมพัฒนา ร่วมกับประชาชนในชุมชนทำบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปีเนื่องในวันออกพรรษา กับวัดรอบพื้นที่อำเภอพนมสารคามและอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 22 วัด เพื่อเป็นการร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามทางพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป

ดั๊บเบิ้ล เอ ส่ง เอ็นพีเอส ต่อยอดธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียน ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชพลังงาน

 

 

ดั๊บเบิ้ล เอ ส่ง เอ็นพีเอส ต่อยอดธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียน

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชพลังงาน เพื่อความยั่งยืนด้านพลังงานของไทย

 

ดั๊บเบิ้ล เอ ต้นแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษที่พลิกประวัติศาสตร์และวิธีคิดการทำอุตสาหกรรมให้ยั่งยืนและสร้างมูลค่าเพิ่ม จนเป็นสินค้ากระดาษคุณภาพสูงได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ประกาศส่งเอ็นพีเอส (ดั๊บเบิ้ล เอ เพาเวอร์) มาต่อยอดธุรกิจด้านพลังงานเต็มตัว ยึดหลักคิดและปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติ

 

นายอภิชัย ซอปิติพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส เปิดเผยว่า เอ็นพีเอส เป็นธุรกิจด้านพลังงาน ที่เกิดจากการแยก (spin off) มาจากกลุ่มดั๊บเบิ้ล เอ หรือเรียกกลุ่มพลังงานนี้ว่า ดั๊บเบิ้ล เอ เพาเวอร์ (Double A Power) โดยมีโรงไฟฟ้าที่ใช้ชีวมวลจากแกลบ เปลือกไม้ เศษไม้ และโรงไฟฟ้าที่ใช้น้ำมันยางดำซึ่งเป็นของเหลือจากกระบวนการผลิตเยื่อและกระดาษเป็นเชื้อเพลิง นับเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนต้นแบบที่ใช้ของเสียให้ไม่เสียของมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า มายาวนานกว่า 20 ปีแล้ว และมีโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินผสมชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงดำเนินงานมากว่า 10 ปี โดยใช้เทคโนโลยีสะอาดด้วยหม้อไอน้ำแบบซีเอฟบี (Circulating Fluidized Bed ) ที่สามารถใช้เชื้อเพลิงผสมผสานช่วยเพิ่มความมั่นคงด้านเชื้อเพลิงแทนการใช้ก๊าซหรือน้ำมันซึ่งนับวันจะยิ่งขาดแคลน และด้วยระบบเทคโนโลยีสะอาดนี้ทำให้สามารถควบคุมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนไดออกไซด์ให้ดีกว่าค่ามาตรฐาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนมาตลอดกว่าทศวรรษ ล่าสุดได้รับการสนับสนุนแหล่งเงินทุนจากธนาคารกรุงไทย เพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้าชีวมวลอีกขนาด 125 เมกะวัตต์ คาดเริ่มจ่ายไฟเข้าระบบได้ในปี 2557

 

"แนวคิดในการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานของเอ็นพีเอส หรือดั๊บเบิ้ล เอ เพาเวอร์ นอกจากการทำของเสียให้ไม่เสียของเพื่อมาเป็นพลังงานหมุนเวียน เป็นการลดภาระต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว เอ็นพีเอสยังมีวิธีในการสร้างแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่ยั่งยืนโดยการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชพลังงาน หรือสร้างพลังงานได้เอง นอกจากทำให้มีแหล่งพลังงานหมุนเวียนยั่งยืน ทดแทนแหล่งพลังงานที่กำลังจะหมดไปเช่น น้ำมัน และก๊าซ แล้ว การปลูกพืชพลังงาน ยังสามารถช่วยลดปัญหาโลกร้อนอีกด้วย"

นอกจากนี้ยังมีวิธีคิดเรื่องการเลือกที่ตั้งโรงไฟฟ้าให้ห่างจากชายฝั่งทะเลซึ่งมีความหนาแน่นของอุตสาหกรรม เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าไปเพิ่มการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม  แต่เลือกที่จะจัดการด้านการคมนาคมขนส่งเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยศักยภาพการบริหารจัดการระบบรถบรรทุกของกลุ่มดั๊บเบิ้ล เอ คือการขนต้นกระดาษจากชุมชน ขนกระดาษส่งลูกค้า และบริหารรถขา-ไปกลับให้คุ้มค่าด้วยการขนเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้า และคำนึงถึงประสิทธิภาพของการจราจรด้วยระบบจัดการด้วย GPS"

 

ด้านชุมชน เอ็นพีเอส เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าตามนโยบายของรัฐ โดยที่ผ่านมามีกิจกรรมและการพัฒนารอบโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนเป็นกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

 

นอกจากนี้เอ็นพีเอส อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขนาด 600 เมกะวัตต์ตามโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) เพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องของประเทศ โดยยังยึดแนวคิดและการจัดการในแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านชุมชน  ด้านเศรษฐกิจของประเทศ และด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประเทศลดการพึ่งพิงแหล่งพลังงานจากก๊าซธรรมชาติและน้ำมัน และเลือกใช้เทคโนโลยีสะอาดที่มีประสบการณ์ดำเนินงานมาแล้วว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมุ่งเน้นการทำกิจกรรมต่อชุมชนทั้งด้านอาชีพ การศึกษาและสุขภาพ

ดั๊บเบิ้ลเอ เพาเวอร์ มอบเรือให้ช่อง 5 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

กลุ่มดั๊บเบิ้ลเอ เพาเวอร์ โดยนายอภิชัย ซอปิติพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็น พี เอส หนึ่งในผู้นำด้านพลังงานและพลังงานหมุนเวียน ได้มอบเรือจำนวน 12 ลำ มูลค่า 1,440,000 บาท แก่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยมีพล.โท ฉัตรชัย สาริกัลยะ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในขณะนี้

“ซันโย” รุกตลาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในเมืองไทย ชูความเป็นเบอร์หนึ่ง แปลงแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า

“ซันโย” รุกตลาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในเมืองไทย ชูความเป็นเบอร์หนึ่ง แปลงแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ถึง18.9%* เป็นอัตราที่สูงที่สุดในโลกในขณะนี้

“ซันโย” ประกาศชัดรุกตลาดไตรมาสที่ 4 ส่งโซล่าเซลล์ HIT รุ่น HIP-210NKHB5 ชิมลางตลาดเมืองไทย ชูจุดขายนวัตกรรมผลิตเบอร์หนึ่งของโลก ให้ประสิทธิภาพแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 18.9% ซึ่งเป็นประสิทธิภาพที่สูงที่สุด เท่าที่มีจำหน่ายทั่วไปในปัจจุบัน จากการสำรวจโดยบริษัทซันโย คอร์ปเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น

นายโกมินทร์ วณิชวรนันท์ ผู้จัดการอาวุโสแผนกเครื่องเย็น บริษัท ซันโย (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดเผยถึงนวัตกรรมด้านพลังงานตัวล่าสุดของซันโยว่า “ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) หรือ HIT ( Heterojunction with Intrinsic Thin Layer ) รุ่น HIP-210NKHB5 สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้210 วัตต์ต่อแผง ด้วยขนาด 812 × 1580 x 35 มิลลิเมตร น้ำหนัก 15 กิโลกรัม และสามารถพลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าแผงทั่วไป ในการทำงานที่อุณหภูมิสูง ด้วยอายุใช้งานยาวนาน 25-30 ปี

“ด้วยความล้ำหน้าด้านเทคโนโลยีการผลิต ตัวแผงจึงสามารถทนความร้อนได้สูง ป้องกันความชื้นได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญให้ประสิทธิภาพการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าถึง 18.9 % ซึ่งเป็นอัตราที่สูงที่สุดในโลกในขณะนี้”

จากการประเมินภาวะตลาดในประเทศไทยจะเห็นว่า ช่วง 4-5 ปีมานี้ ตลาดมีแนวโน้มเติบโตขึ้นต่อเนื่องแผงเซลล์แสงอาทิตย์ คือ พลังงานทดแทนทางเลือกใหม่ที่สะอาด ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ และคุ้มค่าต่อการลงทุนในระยะยาว

“ตลาดลูกค้าหลักอยู่ที่งานโปรเจกต์ต่างๆ ทั้งของรัฐบาลและภาคเอกชน โดยเฉพาะในส่วนของภาคอุตสาหกรรมและที่พักอาศัย โดยช่วงแรกบริษัทวางแผนที่จะนำเข้าสินค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (By Order) โดยจะไม่มีการสต๊อกสินค้าไว้” นายโกมินทร์กล่าวทิ้งท้าย

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ซันโย (ไทยแลนด์) จำกัด โทรศัพท์ 02-308-6900 ในเวลาทำการ (วันจันทร์ – วันศุกร์)

* Cell Efficiency 18.9% and module efficiency 16.4%

ลงประกาศข่าว ฟรี!