ข่าวสารสมาคม
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

new_582   ตามที่สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจได้ประกาศรับสมัครสมาชิกที่สนใจส่งบทความข่าวเชิงวิเคราะห์เข้าประกวดในโครงการประกวดบทความข่าวเชิงวิเคราะห์ เพื่อชิง “รางวัลบทความป๋วย  อึ๊งภากรณ์” ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะในการนำเสนอข่าวด้านเศรษฐกิจ เพื่อคนในสังคมส่วนใหญ่ได้หันมาให้ความสนใจกับข่าวเศรษฐกิจมากขึ้น ทางสมาคมฯได้รับเกียรติจากสถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ มอบรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลในการประกวด โดยใช้ชื่อว่า “รางวัลบทความป๋วย อึ๊งภากรณ์” ถือเป็นรางวัลที่มีเกียรติและทรงคุณค่าให้กับผู้ได้รับรางวัล ในแต่ละประเภทสื่อ ทั้ง สิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และ เว็บไซด์ และได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมตัดสินบทความในโครงการดังกล่าว

 

รายชื่อคณะกรรมการคัดเลือกการประกวดบทความ
 
1. คุณจันทวรรณ  สุจริตกุล
    ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายสื่อสารและความสัมพันธ์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. รศ.ดร.นิพนธ์  พัวพงศกร
   นักวิชาการเกียรติคุณสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
3. รศ.ดร.จินตวีร์  เกษมศุข
    คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม)
4. รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ 
    คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
5. คุณผุสดี  อรุณมาศ 
    อุปนายก 2  สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
 
ผลการประกวดบทความ ปี 2563
“รางวัลบทความป๋วย อึ๊งภากรณ์”
ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์
 
รางวัลที่ 1 ได้แก่ เรื่อง “รีสตาร์ท 'ECONOVID' ด้วย 'CO-PAY' พลิกวิกฤต ‘ภาคการคลัง’ สู่ความ ยั่งยืน”             
                 โดย  นายพรเทพ  อินพรหม หนังสือพิมพ์ข่าวสด
                        เงินรางวัล  20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
 
รางวัลที่ 2 ได้แก่ เรื่อง  ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ “ทางรอด” ฝ่าวิกฤต-สร้างอนาคตประเทศไทย
                  โดย นายนครินทร์ ศรีเลิศ  หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
                         เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
 
รางวัลที่ 3 ได้แก่ เรื่อง  “แรงงานต่างด้าว : จำเลยสังคมสังเวยโควิด”
                 โดย  นายประวิทย์  พัดลม   หนังสือพิมพ์ The Power Network      
                         เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
 
ประเภทสื่อโทรทัศน์
 
รางวัลที่ 1 ได้แก่ เรื่อง  “บทเรียนท่องเที่ยวไทย จากพิษโควิด-19”
                 โดย นางสาวมาสิรี  กล่อมแก้ว   สถานีโทรทัศน์ PPTV HD36
                        เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
 
รางวัลที่ 2 ได้แก่ เรื่อง  “กว่าจะถึงวันเปิดเทอม”
                 โดย นางสาวพิมพิมล ปัญญานะ  สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
                        เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
 
รางวัลที่ 3 ได้แก่ เรื่อง  “ทุจริตโครงการเราเที่ยวด้วยกัน”
                โดย นางลักขณา  หมานระเด่น สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
                       เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
 
ประเภทสื่อวิทยุ
 
รางวัลชมเชย ได้แก่ เรื่อง “แก้วิกฤติฝุ่น PM 2.5 สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ประเทศสู่ตลาดโลกเริ่มที่ตัวเอง” 
                     โดย นางสาวปิยาพรรณ  ยังเทียน กรมประชาสัมพันธ์
                            เงินรางวัล  5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
 
ประเภทสื่อเว็บไซต์
 
รางวัลที่ 1 ได้แก่ เรื่อง “โควิด19 มหันตภัยร้ายทำลายโลก จุดเร่งไทยปรับโครงสร้างประเทศ”
                โดย นางภัทราภรณ์  เกียรตินันท์ สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย
                        เงินรางวัล  20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
 
รางวัลที่ 2 ได้แก่ เรื่อง “คนละครึ่ง” ผลงานสุดปัง ปลุกกำลังซื้อประชาชนฟื้น”
                 โดย นางสาวกรณัช   พลอยสวาท สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย
                         เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
 
หมายเหตุ : ทางสมาคมฯขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความสนใจส่งบทความเข้าร่วมประกวด และให้ความสนใจในกิจกรรมที่ทางสมาคมฯจัดขึ้น ด้วยดีเสมอมา ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รางวัลทุกๆท่านมา ณ โอกาสนี้ 
 

ลงประกาศข่าว ฟรี!