ข่าวสารสมาคม
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

new_582  อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันภัยและการเงิน ร่วมสนับสนุนโครงการตรวจสุขภาพเฉพาะทางให้กับสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ประจำปี 63  จำนวน 25 ท่าน แบ่งเป็น ตรวจหาความเสี่ยงมะเร็งต่อลูกหมาก (ชาย) 11 ท่าน และ ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (หญิง)  14 ท่าน  ณ โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ถนน พญาไท ( ทางสมาคมฯขอสงวนสิทธิ์โครงการตรวจสุขภาพเฉพาะทางสำหรับสมาชิกเก่าที่เป็นสมาชิกสมาคมฯแล้ว 1 ปี ขึ้นไปเท่านั้น ) 

 

Download  ใบสมัคร File Word  

Download ใบสม้คร  File PDF                                                                                      

  

ลงประกาศข่าว ฟรี!