ข่าวสารสมาคม
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

new_582  สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เปิดให้ทุนการศึกษาภาษาต่างประเทศและทุนอบรมเสริมสร้างวิชาชีพ ประจำปี 2563 เพิ่มเติม แก่สมาชิกสมาคมฯ ทุนละ 5,000 บาท (รายละเอียดตามแนบ) สำหรับสมาชิกที่มีรายชื่อตามประกาศให้ลงเรียนในแต่ละทุนที่ยืนขอมา และทำการเบิกทุนคืนกับทางสมาคมฯ ตามเงื่อนไขดังนี้

 

การเบิกจ่ายทุน  ต้องนำใบเสร็จรับเงินพร้อมใบประเมินผลการเรียนจากสถาบัน  มาเบิกกับสมาคมฯตามจริง แต่ไม่เกิน 5,000 บาท ภายในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563

 

 

ประกาารายชื่อสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาภาษาต่างประเทศและทุนอบรมเสริมสร้างวิชาชีพ

 

 

 

Download  ใบสมัคร File Word  

Download ใบสม้คร  File PDF                                                                                      

  

 

 

 

ลงประกาศข่าว ฟรี!